November 26, 2022

สัปดาห์ที่ 1: เสียงเพลงจากรางหญ้า

สัปดาห์ที่ 1: บทภาวนาเทศกาลเตรียมรับเสด็จและวันคริสต์มาส 2022

(เสียงเพลงจากรางหญ้า)

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน – วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2022

———————————————————————————————————————

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2022

กดเพื่อฟังเสียงบทภาวนา “เสียงเพลงจากรางหญ้า”

บทอ่านจากพระคัมภีร์  ลูกา 2:1-21

 

เรื่องราวการบังเกิดของพระกุมารเยซูที่หมอลูกาได้บันทึกไว้ ในลูกา 2:1-21 ปรากฏวลีที่ว่า “…ในรางหญ้า” ถึง 3 ครั้ง

  • ข้อ 7 “นางจึงคลอดบุตรชายหัวปี เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า เพราะว่าไม่มีที่ว่างในโรงแรมสำหรับพวกเขา”
  • ข้อ 12 “นี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่าน คือท่านจะพบ พระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า
  • ข้อ 16 “เขาก็รีบไป แล้วพบนางมารีย์กับโยเซฟ และพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในรางหญ้า

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่จักรวาลนี้ยังรองรับพระองค์ไม่ได้ แต่ได้เสด็จเข้ามาในโลก บังเกิดเป็นมนุษย์ ทารกตัวน้อยๆ ที่มีผ้าอ้อมพันกายและถูกวางไว้ในรางหญ้าต่างเปล ต่างฟูกนอน นี่เป็นเรื่องราวที่มหัศจรรย์เกินกว่าที่จะวัดว่าความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์นั้นมากมาย ลึกล้ำและยิ่งใหญ่เพียงใด

จากสภาวะแวดล้อมที่เราเห็นได้ว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่การบังเกิดจะอุบัติขึ้น ณ ที่นั่น ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้เชื้อเชิญกลุ่มคนเลี้ยงแกะ คนต่ำต้อย (ตามความคิดเห็นของคนวัฒนธรรมนั้นในเวลานั้น) ให้ไปพบพระกุมารนมัสการพระองค์ ทูตสวรรค์ยืนยันว่านี่เป็นข่าวดี ไม่ต้องกลัว ข่าวดีจากรางหญ้าถึงคนรากหญ้า

บทเพลงแรกถูกขับขานโดยเหล่าทูตสวรรค์ “พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้น” (ข้อ 14)

กลุ่มคนเลี้ยงแกะได้ไปพบมารีย์ โยเซฟ และพระกุมาร บทเพลงต่างๆ เริ่มทยอยขับขานจากผู้คนที่พบพระกุมารในรางหญ้า คนหลายคนประหลาดใจ มารีย์เองรำพึงอยู่ในใจ ส่วนคนเลี้ยงแกะถูกบันทึกว่า “บรรดาคนเลี้ยงแกะจึงกลับไปถวายพระเกียรติและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาได้ยินและได้เห็นดังที่กล่าวไว้กับพวกเขา” (ข้อ 20)

ฟ้าสวรรค์เปิดฉากสรรเสริญ ยกย่องพระเจ้า แผ่นดินโลกจะนิ่งเงียบได้อย่างไร? ผู้คนที่สัมผัสกับพระกุมารผู้ถูกวางไว้ในรางหญ้าต่างขับขาน
บทเพลงมาตลอดสองพันกว่าปี รางหญ้านั้นเปิดโอกาสให้กับมนุษย์ทุกคนได้รับความรอด คนเลี้ยงแกะที่เขาว่าต่ำต้อยได้รับโอกาส ที่ในราชวังกษัตริย์
เฮโรดผู้ทรงอำนาจได้ยินเรื่องการบังเกิดได้รับโอกาส นักปราชญ์คนต่างชาติจากแดนไกลได้รับโอกาส (มัทธิว 2) ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงแห่งการยอมรับ ไว้วางใจ เชื่อพึ่ง ติดตามพระองค์ หรือบทเพลงแห่งการปฏิเสธ ดูถูกและ
ข่มเหง บทเพลงแห่งความหวัง ชื่นชมยินดี ขอบพระคุณ หรือบทเพลงแห่งความระทม ขุ่นเคืองหรือสิ้นหวัง ต่างเป็นบทเพลงของผู้ที่ได้รับโอกาสเลือก
ขับขานออกมา แต่ไม่ว่าใครจะร้องเพลงบทใดออกมา ที่รางหญ้ายังเต็มไปด้วยความรัก พระคุณ ความหวัง ความรอดตลอดเวลา

เตรียมรับเสด็จและคริสต์มาสในปีนี้ มีเสียงเพลงจากรางหญ้าใดที่ท่านจะขับขานออกมา

 

หัวข้ออธิษฐาน

  • ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เรามีความหวังจากการบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์เต็มเปี่ยมในชีวิตเสมอ

Hot industry news & trends

More useful articles