December 6, 2022

สัปดาห์ที่ 2: เสียงเพลงจากรางหญ้า

(เสียงเพลงจากรางหญ้า)

วันอาทิตย์ที่ 4 – วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2022

———————————————————————————————————————

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2022

กดเพื่อฟังเสียงบทภาวนา “พระเยซู กษัตริย์แห่งสันติสุข”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ มีคาห์ 5:2-4

.

ในช่วงเวลาที่พระเจ้าเงียบนั้นเป็นช่วงเวลาแห่งสงคราม จนกระทั่งวันหนึ่งมีอาณาจักรใหม่เกิดขึ้น พวกเขาดุร้ายและแข็งแกร่ง นั่นคือโรมัน หลังจากโรมันกลายเป็นมหาอำนาจ โลกได้พบกับความสงบอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน พวกเขาเรียกกันว่า Pax Romana สันติสุขของโรมัน! แต่มันเป็นแค่ภาพของความสงบสุขที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยอาศัยความน่ากลัวของกำลังทหารและการแบ่งชนชั้น ในแง่หนึ่งเราสามารถกล่าวได้ว่า อาณาจักรโรมันคือความสำเร็จสูงสุดที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่ในท่ามกลางความสำเร็จของมนุษย์นี้เอง พระเจ้าได้เริ่มการงานของพระองค์ สันติสุขแท้ที่เกิดขึ้นได้โดยกษัตริย์แห่งความรัก การให้อภัย และคืนดี

พระเจ้าเผยแผนการนี้ให้มีคาห์ได้ทราบหลายร้อยปีก่อนที่จะเกิด
ขึ้นจริง สันติสุขแท้ที่มาจากพระเจ้า จะเริ่มต้นจากครอบครัวเล็กๆ ที่ไม่มีใครสนใจ และในที่สุดบุตรของพระเจ้าจะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดเทียบเคียง

 

หัวข้ออธิษฐาน

  • อธิษฐานขอให้เราเรียนรู้ที่จะรักษาชีวิตที่ซื่อตรงกับพระเจ้าและวางใจในแผนการของพระองค์
Hot industry news & trends

More useful articles