December 13, 2022

สัปดาห์ที่ 3: เสียงเพลงจากรางหญ้า

(เสียงเพลงจากรางหญ้า)

วันอาทิตย์ที่ 11 – วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2022

———————————————————————————————————————

วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2022

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “ดูคนนี้ซิ”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ ยอห์น 1:29-34

เพลงนมัสการญี่ปุ่น บทที่ 121 “Mabune no naka ni (ในรางหญ้า)”

Mabune no naka ni              ubugoe age

Takumi no ie ni                   hito to narite

Mazushiki urei                     ikuru nayami

Tsubusa ni nameshi             konohito o miyo

 

กดเพื่อฟัง >> เพลงต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น 讃美歌第121番「まぶねのなかに」
.

กดเพื่อฟัง >> เพลงดนตรีและเนื้อเพลงภาษาอังกฤษ In a Lowly Manger Born (Mabune No Naka Ni – 馬槽の中に) – Japanese Christmas Hymn 

.

คริสตจักรในประเทศญี่ปุ่นมีบทเพลงนมัสการ (hymn) หลายเพลงที่มีการแปลมาจากเพลงนมัสการของตะวันตก เช่นเดียวกับในเมืองไทย แต่ก็มีหลายเพลงที่มีต้นฉบับที่แต่งโดยคริสเตียนญี่ปุ่น มีบทเพลงหนึ่ง  ชื่อเพลง
“ในรางหญ้า” เนื้อเพลงเขียนโดย ยูกิ โคว และทำนองโดย อาเบ้ เซกิ เป็นบทเพลงที่มักร้องกันในช่วงคริสตมาสและในการประกาศพระกิตติคุณ เพลงมีเนื้อหาที่บอกว่า “ดูคนนี้ซิ” (Konohito o miyo) ซึ่งได้ใช้ประโยคนี้ถึง 5 ครั้งจากเพลง 4 ข้อ

           ผู้คนในโลกนี้มักมุ่งมองหรือให้ความสนใจกับบุคคลประเภทใด? ผู้นำประเทศ คนที่ร่ำรวยในระดับโลก นักแสดงหรือนักร้องที่มีชื่อเสียง เป็นต้น เป็นบุคคลที่เราเห็นได้บ่อยจากโทรทัศน์และจากข่าวต่างๆ พวกเขาได้รับความสนใจเนื่องจากมีอำนาจทางการเมือง มีเงินทองมากมาย มีความสามารถ มีบุคลิกที่น่าดึงดูด แต่ในบทเพลงนมัสการ “ในรางหญ้า” แตกต่างออกไป บทเพลงนี้ได้บอกให้เรามุ่งมองไปยังบุคคลหนึ่งซึ่งแตกต่างจากที่คนที่โลกให้ความสนใจ

เนื้อเพลงเล่าถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์ พระองค์เป็นลูกช่างไม้ นอนอยู่ในรางหญ้า ประสบกับความทุกข์ยากลำบาก ทรงเยี่ยมเยี่ยนผู้ที่ถูกกดขี่ รับประทานอาหารกับพวกเขา เป็นเพื่อนกับผู้ที่โดดเดี่ยว พระองค์ห่วงใยผู้คนและมอบทุกสิ่งที่พระองค์มีแก่พวกเขา แต่พระองค์ไม่ได้รับอะไรตอบแทน นอกจากความตายบนไม้กางเขน เนื้อเพลงต่อมาได้บอกต่ออีกว่า ที่บนกางเขน พระเยซูได้ยกโทษให้กับศัตรูของพระองค์ ทรงช่วยเหลือผู้คนด้วยความห่วงใย แต่ในตอนท้ายพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ที่กางเขน และเพลงนี้ยังได้บอกความจริงให้เราว่าพระเยซูทรงเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ พระองค์เป็นพระเจ้าที่บังเกิดเป็นมนุษย์ บทเพลงได้บอกให้เรา  “ดูคนนี้ซิ”

          “ดูคนนี้ซิ” (ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος) เป็นประโยคเดียวกันที่ปีลาตได้พูดใน ยอห์น 19:5 (KJV) “พระเยซูจึงเสด็จออกมาทรงมงกุฎทำด้วยหนามและทรงเสื้อสีม่วง และปีลาตกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “ดูคนนี้ซิ” ฉะนั้นเมื่อพวกปุโรหิตใหญ่และพวกเจ้าหน้าที่ได้เห็นพระองค์ เขาทั้งหลายร้องอึงว่า “ตรึงเขาเสีย ตรึงเขาเสีย” เราเองก็เคยปฏิเสธพระเยซูเหมือนพวกปุโรหิตใหญ่และพวกเจ้าหน้าที่ แต่เมื่อเราได้กลับใจมาเป็นคริสเตียน เมื่อมองดูที่องค์พระเยซู เรายกย่องนมัสการพระองค์ นั่นเป็นเพราะเราได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ได้มาบังเกิดบนโลกนี้ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เราต่างได้สัมผัสความรัก ได้รับการรักษา และได้รับชีวิตนิรันดร์จากพระองค์

ให้เรามุ่งมองดูที่พระกุมารเยซูผู้บรรทมอยู่ในรางหญ้า ด้วยกันอีกครั้งในเทศกาลคริสต์มาสนี้ และให้เราเฉลิมฉลองการมาบังเกิดของพระองค์ผู้ทรงเป็นความรักยิ่งใหญ่และผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

 

หัวข้ออธิษฐาน

  • เรากำลังมุ่งมองดูที่ผู้ใด? ให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยที่เราจะมุ่งมองดูที่องค์พระเยซูคริสต์อยู่ทุกเวลา
Hot industry news & trends

More useful articles