December 21, 2022

สัปดาห์ที่ 4: เสียงเพลงจากรางหญ้า

(เสียงเพลงจากรางหญ้า)

วันอาทิตย์ที่ 18 – วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2022

———————————————————————————————————————

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2022

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “รอดด้วยพระสัญญา”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ ลูกา 1:67-80,  โรม 3:23-24,  กิจการ 16:30-31

.

เราทุกคนต่างเคยมีประสบการณ์ที่จำต้องอยู่ในภาวะกดดัน วิตกกังวล  เศร้า กลัว หรือทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจมาแล้วไม่มากก็น้อยแล้วแต่ชีวิตของแต่ละคน และเราคงยังจำความรู้สึกดีๆ เมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านไปด้วยเช่นกัน ไม่ว่าช่วงเวลาที่อึดอัดและกระวนกระวายใจเมื่อต้องอยู่ในรถที่ติดยาวเพราะการจราจรติดขัดแบบไม่คาดคิดมาก่อน… แต่ก็รู้สึกโล่งใจเมื่อไปถึงที่หมายได้ทันเวลา หรือ ช่วงเวลาที่ต้องทนทรมานอยู่ในสภาพเจ็บป่วยเป็นเวลานาน…แต่ก็รู้สึกสบายใจเมื่อมีอาการเริ่มดีขึ้น หรือ ช่วงเวลาที่มีความเครียดสูงเมื่อต้องรับภาระหนักและมีสารพัดปัญหาประเดประดังเข้ามา… แต่ก็รู้สึกเป็นอิสระเมื่องานสำเร็จหรือปัญหาเหล่านั้นคลี่คลายลง และอีกหลายเหตุการณ์ชีวิตที่เป็นความทุกข์ใจและผ่านไปด้วยดี

เมื่อเราใคร่ครวญถึงความรู้สึกสบายใจ โล่งใจที่ได้หลุดพ้นและเป็นอิสระจากภาวะความทุกข์ที่เกิดขึ้นจะเห็นว่ามันเป็นเพียงความรอด หรือการหลุดพ้นเพียงหนึ่งเรื่องและจบลงไปในแต่ละครั้ง แต่ความรอดที่แท้จริงและเป็นเสมือนร่มเงาของชีวิตที่เราสามารถพึ่งพิงได้ตลอดเวลานั้น คือความรอดที่มาจากพระเจ้า ผ่านมาทางองค์พระกุมารเยซู ตามพระสัญญาที่พระองค์ประทานแก่บรรพบุรุษของเราตั้งแต่อดีตกาล  องค์พระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อช่วยกู้เราจากความผิดบาป จากเงื้อมมือของศัตรูและความชั่วร้ายเพื่อที่เราจะมีสันติสุขและเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินของพระองค์ นับเป็นความรอดที่ยิ่งใหญ่ มั่นคง และทรงคุณค่าอย่างที่สุด

ในโอกาสที่พระผู้ช่วยให้รอดมาบังเกิดซึ่งเป็นเหมือนแสงอรุณจากเบื้องสูงนำย่างเท้าของเราไปในทางพระองค์ ให้เราเตรียมจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์  สิ่งใดที่เป็นความทุกข์ ความกังวลใจ ความกลัว ความโกรธ ความเกลียด ฯลฯ ที่ทำให้เราห่างจากทางของพระองค์ ให้เราสลัดสิ่งกัดกร่อนชีวิตเหล่านั้นออกจากชีวิตให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้เหลือแต่หัวใจที่สะอาด บริสุทธิ์พร้อมที่จะต้อนรับองค์พระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในชีวิตของเราและปรนนิบัติพระองค์ด้วยความชอบธรรมตลอดไป

.

หัวข้ออธิษฐาน

  • เผื่อผู้ที่แบกภาระหนักให้มั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้า
Hot industry news & trends

More useful articles