December 17, 2022

สัปดาห์ที่ 4: เสียงเพลงจากรางหญ้า

(เสียงเพลงจากรางหญ้า)

วันอาทิตย์ที่ 18 – วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2022

———————————————————————————————————————

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2022

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “บทเพลงท่ามกลางความเจ็บปวด”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ เอเฟซัส สดุดี 98

.

“Hurt People Hurt People” (คนที่เจ็บปวด สร้างความเจ็บปวดให้ผู้อื่น) คำกล่าวนี้ดูจะเป็นความจริงในสังคมและชุมชนใกล้ตัวของเราไม่มากก็น้อย ทั้งในด้านความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ ในครอบครัว หรือในสังคม

พื้นฐานความคิดและการตอบสนองของเรามักเป็นไปอย่างทันที ทันควัน และเป็นไปในทำนองที่ว่า… ‘ทีเธอยังทำได้ ฉันก็ต้องทำได้บ้าง’ หรือ ‘ฉันจะเอาคืน พวกคนที่ทำให้ฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้’ หรือ ’ถ้าฉันเจ็บ มันต้องเจ็บกว่า’ ฯลฯ

เราต่างคนต่างได้รับผลกระทบจากการกระทำที่ไม่ยุติธรรม ไม่ให้เกียรติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตัวอย่างเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคมที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราโดยตรง ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจของเรา เกิดความรู้สึกโกรธแค้นแทนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เราต่างร้องหาความยุติธรรมเพื่อตัวของเราเองหรือคนใกล้ตัวที่ถูกกระทำ และบาดแผลก็ถูกส่งต่อไปยังผู้อื่นไม่รู้จบสิ้น ผลที่ตามมาคือ ความโกรธเกลียด ความขมขื่น และความเจ็บปวด ทั้งกับตัวเรา และความป่วยไข้ของสังคม

แผนการแห่งการกู้โลกและสังคมที่ป่วยนี้ อยู่ในพระดำริของพระเจ้า พระองค์ทรง… “ระลึกถึงความรักมั่นคงและความสัตย์ซื่อของพระองค์ ต่อวงศ์วานอิสราเอล” และการเสด็จมาของพระองค์ที่สดุดีตอนนี้กล่าวถึงนั้น คือการมาในฐานะ ผู้พิพากษาผู้เที่ยงธรรม

การพิพากษาอันเที่ยงธรรมและความรอด (ชัยชนะ) ของพระองค์นี้เอง คือเหตุผลที่เราสามารถชื่นชมยินดีได้

ผู้แต่งสดุดีนี้ย้ำกับเราหลายต่อหลายครั้งให้เรา โห่ร้อง ร้องเพลง สรรเสริญ ด้วยความชื่นบาน ซึ่งรวมถึงทุกสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ ให้สรรเสริญพระองค์

ที่เราควรสรรเสริญพระองค์ เป็นเพราะ พระองค์ทรงเป็นความหวังเดียวของเรา ท่ามกลางโลกที่ป่วย ความรอดและชัยชนะของพระองค์ในชีวิตของเรา เป็นเหตุให้เราได้รับการรักษา เป็นเหตุให้เราได้มีความชื่นบาน เป็นเหตุให้เราสรรเสริญพระเจ้าได้ และมากไปกว่านั้น ยังเป็นเหตุให้เราเปลี่ยนแปลงชุมชนรอบข้างเราได้

เรามีกำลัง มีความหวังได้ โดยพระองค์

เราร้องเพลงท่ามกลางความเจ็บปวดได้ เพราะพระองค์

 

หัวข้อการอธิษฐาน

  • ขอพระเจ้าวินิจฉัยหัวใจของเรา บาดแผล ความเจ็บปวด ความขุ่นเคือง
    ขอกำลังที่จะช่วยให้เราให้อภัยและยกโทษผู้คนเหล่านั้น และมีกำลังที่มากเพียงพอให้เราไม่ส่งต่อความเจ็บปวดให้คนอื่นอีก และให้องค์พระเยซูคริสต์เป็นบทเพลงแห่งความชื่นบานในชีวิตของเรา

 

Hot industry news & trends

More useful articles