December 26, 2022

สัปดาห์ที่ 5: เสียงเพลงจากรางหญ้า

(เสียงเพลงจากรางหญ้า)

วันอาทิตย์ที่ 25 – วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2022


วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2022

กดเพื่อฟังบทภาวนา>> “ความยินดีที่มีพลังและความหวัง”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ ยอห์น 1:14-18

.

  1. ให้บรรดาหล้าโลกยินดีครัน เหตุเพราะท่านผู้ใหญ่

ทรงเสด็จจากเมืองรุ่งเรืองชัย               มาถึงในมนุษย์

ร้องรับ จงเร่งมีปรีดานะชาวเรา               รักพระเจ้าเจริญ

ร้องคำเพลงประเสริฐฟังเพลิดเพลิน อันเพราะเกินประมาณ

  1. จงเหล่าโลกเตรียมจิตรประดิษฐตรง คอยรับองค์พระบุตร

ให้สิ่งสรรพ์สรรเสริญเจริญสุด               ซึ่งพระบุตรนั้นไซ้

  1. พึงเร่งมียินดีทุกเมืองบ้าน เพราะพระนั้นมาไถ่

ทรงประคองครอบครองทุกสิ่งไว้           ด้วยฤทธิ์ใหญ่มหันต์

  1. จงทุกคนบรรเลงคำเพลงงาม ชมพระนามท่านพลัน

ให้ทุ่งนาป่าดินหินเขาชัน                    รับสนั่นสำเนียง

  1. ให้ทุกผู้รู้ความประหลาดนัก แห่งจิตรรักของท่าน

พึงเร่งมีภิรมย์ชมชื่นบาน                    ทำสการสรรเสริญ

 

มีเพลงไทยนมัสการซึ่งเป็นเพลงคริสต์มาสในสมัยก่อนที่ขึ้นต้นว่า “ให้บรรดาหล้าโลกยินดีครัน เหตุเพราะท่านผู้ใหญ่ ทรงเสด็จจากเมืองรุ่งเรืองชัยมาถึงในโลกมนุษย์” เพลงบทนี้มี 5 ข้อ ที่มีเนื้อร้อง และทำนองเป็นถ้อยคำที่เรียบง่าย แต่สื่อความหมายได้ชัดเจน เริ่มตั้งแต่การเสด็จมาบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์ไปจนถึงการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อไถ่ความบาปผิดของมนุษย์ทุกคนในที่สุด

ข้าพเจ้าเคยร้องเพลงบทนี้ในการไปอวยพรพี่น้องตามบ้านในคืนวันคริสต์มาสร่วมกับผู้อาวุโสอีกหลายท่าน คณะนักร้องทุกคนจะร้องเพลงบทนี้ด้วยความชื่นชมยินดี ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีชีวิตชีวาเป็นอันมาก สมกับการนำข่าวดีและความสุขไปส่งมอบให้แต่ละบ้าน ที่ได้ไปเยี่ยมเยียน เมื่อทุกคนได้ร้องเพลงบทนี้บ่อยๆ ก็สามารถจดจำเนื้อร้องได้ขึ้นใจ และร้องเพลงได้ไพเราะด้วยความสุข ความยินดีมากยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าประทับใจเพลงบทนี้ ที่เนื้อร้องและทำนองบอกเรื่องราววันคริสต์มาส และให้คำสอนที่มีค่าลึกซึ้งทั้งผู้ที่ร้องเพลง และผู้ที่รับฟังด้วยกัน คือ การที่เราได้สรรเสริญพระคุณของพระเจ้าด้วยกัน ถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ ทรงประทานองค์พระเยซูคริสต์มาบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ เพื่อทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์จะได้รับความรอด

บทเพลงบอกให้เราทุกคนเตรียมชีวิตจิตใจให้พร้อมต้อนรับพระองค์ด้วยความยินดีปรีดา และร่วมกันประกาศพระนามของพระองค์ให้ทั่วถึงทุกที่ ทุกแห่งในโลกนี้ เพลงบทนี้มีความหมายไพเราะซาบซึ้งใจ เป็นบทเพลงแห่งการสรรเสริญความยิ่งใหญ่ ความรักของพระเจ้า และองค์พระเยซูคริสต์ในเทศกาลคริสต์มาส เพื่อให้เรามีความเชื่อ ความหวัง และมีพลังในการติดตามพระองค์ตลอดไป

 

หัวข้ออธิษฐาน

  • ขอพระเจ้าประทานพลังในการสรรเสริญและชื่นชมยินดีในการเสด็จมาบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์ให้เป็นความเชื่อ ความหวัง ท่ามกลางพี่น้องในคริสตจักร และผู้ที่ยังไม่ทราบถึงข่าวดีวันคริสต์มาส

 

Hot industry news & trends

More useful articles