January 4, 2023

สัปดาห์ที่ 6: เสียงเพลงจากรางหญ้า

วันอาทิตย์ที่ 1 – วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2023


วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2023

กดเพื่อฟังบทภาวนา>> “ความช่วยเหลือในยามทุกข์ยาก”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ สดุดี 119:144

.

“พระโอวาทของพระองค์ชอบธรรมเป็นนิตย์

ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่”

(สดุดี 119:144)

 

   หากในชีวิตนี้ท่านมีโอกาสได้เฝ้าพระกุมารเยซู ท่านจะถามอะไรพระองค์ คนส่วนใหญ่คงถามถึงเรื่องชีวิตหลังความตาย หลายคนอาจถามไถ่ถึงผู้เป็นที่รักที่จากไปก่อน และคงมีคนไม่น้อยที่ถามถึงสาเหตุของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตนทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต เราคงมีคำถามมากมายที่เราอยากถามให้หายสงสัยเช่นเดียวกับนางมารีย์ในขณะที่นางจ้องมองดูพระกุมารเยซูในรางหญ้านั้น หรือผู้ประพันธ์สดุดีบทที่ 119 ที่ไม่เคยห่างจากธรรมบัญญัติของพระเจ้าเลยแม้ในวันที่หัวใจแตกสลาย ก็ยังทูลขอความเข้าใจจากพระเจ้า อาจเป็นเพราะด้วยความเป็นมนุษย์ที่จำกัด เราจึงไม่สามารถเข้าใจความซับซ้อนของชีวิต เหมือนดังเด็กทารกที่คงรู้สึกว่าทุกอย่างในโลกนั้นใหญ่โตวุ่นวายเสียงดังสับสน จนต้องร้องไห้กลัว แต่เมื่อได้ยินเสียงกล่อมของพ่อแม่ แม้จะไม่เข้าใจความหมายของบทเพลงเหล่านั้น แต่ก็รู้สึกปลอดภัยจนสงบลงได้ เราเองก็เช่นกัน แม้บ่อยครั้งที่เราอาจจะรู้สึกว่าอ่านพระคัมภีร์แล้วไม่เข้าใจ แต่หากเราคุ้นเคยกับพระสุรเสียงของพระเจ้าแล้ว เราก็จะสามารถสงบลงและดำเนินชีวิตในโลกนี้ต่อไปได้ แม้ว่าอาจจะรู้สึกว่าตนเองไม่เข้าใจความหมายของพระธรรมข้อนั้นเลย

ฉะนั้นไม่ว่าชีวิตตอนนี้ชีวิตของท่านในช่วงสิ้นปีนี้จะเป็นเช่นไร ขอหนุนใจให้ทุกท่านหาโอกาสพักสงบ ตัดเสียงรบกวนอื่นๆ ออกไป และเปิดใจใคร่ครวญพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ เพื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและเชื่อว่าพระองค์จะประทานสันติสุขที่เกินความเข้าใจแก่ท่าน เพื่อที่ท่านจะมีกำลังที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในปีที่จะถึงนี้ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

 

หัวข้ออธิษฐาน

  • ผู้ที่หัวใจแตกสลาย อยู่ในความสูญเสีย หรือเผชิญเหตุการณ์ที่ยากเกินความเข้าใจ
  • การใช้เวลาส่วนตัวพักสงบ รอคอยการช่วยเหลือจากพระเจ้า ใคร่ครวญชีวิตและพระพรที่ได้รับ
Hot industry news & trends

More useful articles