March 7, 2023

สัปดาห์ที่ 4 : บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและอีสเตอร์

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม


กดเพื่อฟังบทภาวนา>> “ผู้พิชิต (The Finisher)”

วันที่จันทร์ 13 บทอ่านจากพระคัมภีร์  ผู้วินิจฉัย 9

วันอังคารที่ 14 บทอ่านจากพระคัมภีร์ ผู้วินิจฉัย 10

วันพุธที่ 15 บทอ่านจากพระคัมภีร์  ผู้วินิจฉัย 11

วันพฤหัสบดีที่ 16 บทอ่านจากพระคัมภีร์ ผู้วินิจฉัย 12

                           บทอ่านจากพระคัมภีร์ ผู้วินิจฉัย 13

วันศุกร์ที่ 17 บทอ่านจากพระคัมภีร์  ผู้วินิจฉัย 14

วันเสาร์ที่ 18 บทอ่านจากพระคัมภีร์  สดุดี 112

บทอ่านจากพระคัมภีร์ สดุดี 113

วันอาทิตย์ที่ 19 บทอ่านจากพระคัมภีร์ ผู้วินิจฉัย 15

 

สัปดาห์ที่ 4 “ชัยชนะ… จากการเชื่อฟัง”

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม

 

ในหนังสือผู้วินิจฉัยบทที่ 6-8 เป็นช่วงเวลาที่ชนชาติอิสราเอลเผชิญกับความยากลำบาก จากการรุกรานของชาวมีเดียน ชาวอามาเลข และชาวตะวันออก จึงทำให้คนอิสราเอลนึกว่าพระเจ้าได้ทรงทอดทิ้งพวกเขาไปแล้วแต่พระเจ้ายังคงช่วยเหลือพวกเขา โดยใช้ชายผู้หนึ่งชื่อว่า “กิเดโอน” แม้ว่ากิเดโอนนั้นจะมองตัวเองว่าเป็นผู้เล็กน้อย และมาจากตะกูลที่ต่ำต้อยสุดในเผ่า เขาพยายามต่อรอง และมีข้ออ้างมากมายเพื่อที่จะไม่ทำสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียก เขามีกลัวมากจนต้องขอหมายสำคัญแก่เขา เพื่อเป็นการยืนยัน เพื่อพิสูจน์ว่าพระเจ้าต้องการจะใช้เขาจริงๆ และพระเจ้าทรงรู้ว่ากิเดโอนต้องการคำยืนยันและความแน่ใจ พระองค์จึงให้หมายสำคัญหลายครั้งเพื่อยืนยันแก่เขา เพื่อให้เขาจะเชื่อวางใจในพระองค์ และให้ความกล้าหาญในการที่จะทำสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชา ดังนั้นเขาจึงเชื่อฟัง และลงมือทำตามที่พระองค์ทรงบัญชา

ผู้วินิจฉัย 7:7-8 “พระยาห์เวห์ตรัสกับกิเดโอนว่า “เราจะช่วยกู้เจ้าทั้งหลายด้วยจำนวนคนสามร้อยที่เลียน้ำนั้น และมอบคนมีเดียนไว้ในมือของเจ้า นอกนั้นให้ทุกคนกลับบ้าน” ท่านจึงส่งอิสราเอลที่เหลือกลับไปยังเต็นท์ของตน
ทุกคน แต่ให้ 300 คนนั้นอยู่ โดยให้ถือเสบียงและเขาสัตว์ทั้งหมดไว้ และค่ายของมีเดียนก็อยู่ข้างล่างท่านในหุบเขา”

จากข้อพระคัมภีร์ตอนดังกล่าว เราเห็นว่าพระเจ้าจะช่วยกู้ ช่วยเหลือชนชาติอิสราเอลให้ได้รับชัยชนะ ผ่านกิเดโอน และจากคนเพียง 300 คนหากมองด้วยตาเปล่าหรือประเมินด้วยกำลังของพวกเขาเอง ก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากจะเอาชนะได้หากเมื่อเทียบกับกองกำลังที่มากมายของศัตรู แต่แท้จริงแล้วพระเจ้าเป็นผู้ประทานชัยชนะให้พวกเขา โดยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่จำนวนคนที่มี จำนวนศัตรู หรือสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ และไม่ใช่โดยกำลังของชนชาติอิสราเอลกระทำเอง แต่เป็นเพราะการเชื่อฟังพระเจ้าและการทำตามคำบัญชาของพระองค์ของกิเดโอน การเชื่อฟังของเขาก็นำมาซึ่งการช่วยกู้ชนชาติของพระองค์ การเชื่อฟังก็นำความสงบและพระพรมายังแผ่นดินที่อาศัยอยู่

เมื่อกล่าวถึงคำว่า ”เชื่อฟัง” มนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาในสวน เอเดนนั้นก็ “ไม่ได้เชื่อฟัง” พระเจ้า จึงเป็นเหตุให้มนุษย์ล้มลงในความบาปและตกอยู่ในธรรมชาติแห่งความบาป มนุษย์จึงดำเนินชีวิตอยู่ในการบาปตั้งแต่นั้นมา รับสภาพอันเป็นผลพวงของความบาป ชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ยาก ลำบาก มีความตายบนแผ่นดินโลก ซึ่งตรงข้ามกับพระประสงค์แรกที่พระเจ้าอยากให้มนุษย์เป็น พระพรที่มนุษย์ควรได้รับ แต่กลับไม่ได้รับอันเนื่องมาจากการไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นเอง

เมื่อมนุษย์ยังคงอยู่ในสภาพแห่งความบาป มนุษย์ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองให้พ้นจากโทษทัณฑ์หรือเอาชนะอำนาจแห่งความบาปได้ ไม่มีผู้ชอบธรรมสักคนเดียวในสายพระเนตรของพระเจ้า แต่ด้วยความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ พระองค์ไม่ปรารถนาให้มนุษย์จะต้องพบกับความพินาศ พระเจ้าจึงได้ประทานพระเยซูลงมาในโลก ลงมาดำเนินชีวิตท่ามกลางมนุษย์ อยู่กับมนุษย์ และพระเจ้าได้ให้ชีวิตของพระเยซูเป็นค่าไถ่ของคนเป็นอันมาก โดยการที่ให้พระเยซูถูกตรึงที่ไม้กางเขนสิ้นพระชนม์เพื่อรับโทษความบาปผิดที่มนุษย์ได้ก่อขึ้น เพื่อที่จะให้มนุษย์และพระเจ้าได้กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่ง หลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู พระองค์ยังทรงฟื้นคืนพระชนม์และมีชัยชนะเหนือความตาย

ในขณะที่พระเยซูอธิษฐานในสวนเกทเสมนี พระองค์ก็เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการเชื่อฟังพระเจ้า แม้ว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่บีบคั้นพระองค์ เนื่องจากพระองค์มีความกลัวที่จะถูกตรึงกางเขน พระองค์ยังไม่อยากจะตาย ถึงขั้นที่พระองค์อธิษฐานขอให้เลื่อนออกไป แต่สุดท้ายพระเยซูก็เลือกที่เชื่อฟังพระเจ้า ทำตามน้ำพระทัยของเจ้ามากกว่าใจปรารถนาของตนเอง สิ่งนี้ก็หนุนใจให้เราทุกคนสามารถมีความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ได้ ท่ามกลางความกลัว และสถานการณ์ที่ยากเกินความควบคุม

ดังนั้นเมื่อพระองค์เป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังพระเจ้าและเป็นผู้ชัยชนะต่อความตายแล้ว ก็หนุนใจให้เราควรดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าและดำเนินชีวิตอย่างผู้มีชัยชนะร่วมกับพระองค์ได้เช่นกัน

             จากสวนเอเดน ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า  สู่สวนเกทเสมนี ที่เชื่อฟังพระเจ้า

หัวข้ออธิษฐาน

  1. เชื่อฟังพระเจ้า วางใจพระองค์แม้เผชิญเรื่องที่ยากในชีวิต
  2. ดำเนินชีวิตอย่างลูกแห่งความสว่าง และอย่างมีชัยชนะไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใด

 

Hot industry news & trends

More useful articles