March 8, 2024

สัปดาห์ที่ 5 : บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและอีสเตอร์ 2024

( สัปดาห์ที่ 5 : พยานรักเพื่อพระคริสต์)

วันจันทร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2024 

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา ” พยานรักเพื่อพระคริสต์ “

ข้อพระคัมภีร์สำหรับการใคร่ครวญ

เรื่องราวของพระเยซูที่ล้างเท้าให้กับเหล่าสาวก ในช่วงเวลาสุดท้ายที่พระเยซูได้ใช้เวลากับพวกเขา เป็นเรื่องราวที่ข้าพเจ้าประทับใจทุกครั้งที่ได้อ่าน
ในสมัยพระคัมภีร์ถนนไม่ได้ลาดยาง หรือปูอิฐเหมือนในปัจจุบัน จึงทำให้เวลาเดิน จะมีสิ่งสกปรก ฝุ่นดินเกาะเท้าเสมอ และในธรรมเนียมยิวการล้างเท้านั้น
ไม่เคยปรากฏว่าบุคคลที่อยู่ในสถานะสูงจะล้างเท้าให้แก่ผู้ที่อยู่ในสถานะต่ำกว่า พระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า มีสถานะที่สูงกว่ามากเมื่อเทียบกับเหล่าสาวก
พระองค์ยังทรงล้างเท้าให้พวกเขา พระองค์ทรงถ่อมตนลงมาทำหน้าที่อันต่ำต้อยเช่นนี้ได้ก็เพราะ “ทรงรักพวกเขาจนถึงที่สุด” (ยน. 13:1)
รวมถึงล้างเท้าให้กับคนที่กำลังจะทรยศพระองค์ แต่พระองค์ทรงเผชิญหน้ากับผู้ทรยศนั้นด้วยความถ่อมสุภาพ

พระธรรมตอนนี้ได้แสดงให้เราเห็นถึงความถ่อมใจ และความรักของพระเจ้า แม้ในช่วงเวลานั้นสาวกจะไม่เข้าใจถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำ
แต่ต่อมาพวกเขาก็เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความรักที่พระเยซูมีให้แก่พวกเขา พระเยซูคริสต์ทรงทำให้เห็นความรักของพระองค์ด้วยการยอมรับความตายบนไม้กางเขน
เพื่อไถ่บาปแก่เราทั้งหลาย พระองค์ไม่เพียงแค่เทศนา สั่งสอนเท่านั้น แต่ได้มอบชีวิตของพระองค์เพื่อเรา พระเยซูผู้เป็นแบบอย่างของการถ่อมใจ การให้อภัย
การรักจนถึงที่สุด แบบอย่างของความรักทุกประการอยู่ในพระองค์ และเพราะความรักของพระองค์นั้น ได้นำอัครทูตและสาวกอีกมากมาย ให้ทุ่มเททั้งชีวิต
อุทิศตนเพื่อประกาศและเป็นพยานถึงเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ และแม้ว่าการเป็นพยานนั้นจะนำพวกเขาไปสู่การถูกข่มเหง ถูกทรมาน ถูกจองจำ
หรือถึงแก่ความตาย สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหยุดเขาจากการเป็นพยานฝ่ายพระเยซูได้

เราในฐานะสาวกของพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นผลิตผลของความรัก พระองค์ทรงเรียกให้ชีวิตของเราเป็นพยานและประกาศเรื่องราวความรักของพระองค์
ในช่วงเวลานี้ขอให้เรามุ่งมองไปที่ความรักอันยิ่งใหญ่และความอัศจรรย์ของพระเจ้า ใคร่ครวญและสงบนิ่งเพื่อฟังเสียงของพระองค์
รวมถึงเตรียมพร้อมที่จะเป็นพยานถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา เพื่อคนอีกมากมายจะได้ยิน ได้รู้จัก และได้สัมผัสความรักของพระองค์

 

หัวข้ออธิษฐาน

1.สรรเสริญ ขอบพระคุณพระเจ้าถึงความรักที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง และขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งในชีวิตเรา

2.อธิษฐานขอพระองค์ให้ทรงใช้ชีวิตของเราเป็นพยานเพื่อพระนามของพระเจ้า

Hot industry news & trends

More useful articles