March 24, 2024

สัปดาห์ที่ 7 : บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและอีสเตอร์ 2024

สัปดาห์ที่ 7 : รักมากเท่าใด … รักมากเท่า”กางเขน”นี้ )

วันจันทร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2024 

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา ” รักมากเท่าใด … รักมากเท่า “กางเขน”นี้ “

ข้อพระคัมภีร์สำหรับการใคร่ครวญ

เมื่อเราถามเด็กเล็กๆ ว่า “หนูรัก (พ่อ แม่ พี่ น้อง ฯลฯ) มากแค่ไหน?” เรามักจะได้คำตอบที่ทำให้เราอดยิ้มไม่ได้ว่า “รักเท่านี้”
พร้อมกับท่ากางแขนออกจนสุดมือ นั่นเพราะว่าขนาดความรักของพวกเขานั้นกว้างใหญ่มาก มากพอๆ กับที่คนๆ หนึ่งสามารถจะทำได้
แม้ความรักจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนวัตถุต่างๆ แต่เราต่างรับรู้ได้ด้วยใจ มากกว่านั้นความรักยังถูกอธิบายออกมาผ่านประสบการณ์ของผู้คน
และถูกเปรียบเปรยกับสิ่งต่างๆ มากมาย…

ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้มีโอกาสอ่านและใคร่ครวญบทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและอีสเตอร์ ในเรื่องราวความรักหลากหลายมุมมอง
ไม่ว่าจะเป็นภาษารัก รักของครอบครัว รักส่งต่อรุ่นต่อไป รักของสาวก รักที่จะรับใช้ และรักที่กางเขน ความรักเหล่านี้ล้วนสะท้อนความจริง
จากพระวจนะของพระเจ้าที่ว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ริ่เริ่มความรักต่างๆ เหล่านี้ ตั้งแต่ปฐมกาล ตลอดจนพันธสัญญาแห่งการอวยพร และแผนการช่วยกู้ให้รอดจากความผิดบาป…
แต่กระนั้นไม่มีใครคาดคิดถึงไม้กางเขนมาก่อน…

พระเจ้าผู้ทรงสถิตย์บนบัลลังก์แห่งฟ้าสวรรค์ได้เสด็จมาบังเกิดในโรงวัวอันต้อยต่ำ ทรงจำเริญขึ้นเฉกเช่นคนสามัญ ทรงรักษา ทรงสำแดงการอัศจรรย์ (มาระโก 7:37)
ทรงสั่งสอนด้วยสิทธิอำนาจอย่างที่ไม่เคยมีใครได้ยิน หรือได้ฟังมาก่อน (มาระโก 1:27) แม้กระนั้นฝูงชนที่เคยสรรเสริญพระองค์ว่า “โฮซันนา”
กลับร้องตะโกนว่า “ตรึงเขาเสียที่กางเขน” เครื่องประหารชีวิตสำหรับอาชญากร ซึ่งแท้จริงแล้วกางเขนนั้นควรเป็นของใคร?…
อย่างไรก็ตามพระเยซูคริสต์ทรงมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือ… ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน เพื่อสำแดงทางรอดเดียว
และเป็นขึ้นจากความตายประทานความหวัง ชัยชนะแก่ปวงชน… ตั้งแต่บัดนั้นมาเครื่องประหารชีวิตได้กลายเป็นเครื่องหมายแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ในตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ… กางเขนไม่ใช่การลงโทษอีกต่อไปแต่เป็นความรักที่พร้อมจะให้อภัยแก่ทุกคนที่ตัดสินใจเชื่อและวางใจ

ความรักที่ “กางแขน” ออก บน “ไม้กางเขน” คือ พยานรักที่ชัดเจนที่สุดของพระเจ้าพระบิดา
ไม่มีใครจะพรากเราจากความรักนิรันดร์นี้ได้
และทุกครั้งที่เราได้เห็นไม้กางเขน เราสามารถมั่นใจถึงความจริงนี้ได้

 

“ไม้กางเขน โบราณนั้น ชาวโลกพา กันดูหมิ่น

แต่ข้ารักกางเขนนั้นหนักหนา เพราะพระเยซูคริสต์เจ้า

สละเนาในเมืองฟ้า เสด็จมา เพื่อยอมตาย บนกางเขน

ที่กางเขน โบราณนั้น ข้าได้เห็นรัศมี พระโลหิตพระองค์ ได้หลั่งไหล

เพื่อจะได้ ชำระบาป ในตัวข้า ให้สะอาด นั่นแหล่ะคือ ไม้กางเขน โบราณนั้น

ไม้กางเขน โบราณนั้น ยึดมันไว้จนวันตาย หากใคร ติเตียนข้า ไม่ละอาย

เมื่อวันหนึ่ง ถึงเวลาพระองค์มารับข้าไปสู่สวรรค์ อยูที่นั้น สำราญใจ”

  บทเพลงนมัสการพระเจ้า ไม้กางเขนโบราณ

 

หัวข้ออธิษฐาน

  1. ไม้กางเขนมีความหมายกับท่านอย่างไรบ้าง? และท่านได้มีประสบการณ์ความรักกับพระเจ้าอย่างไรบ้าง?
  2. อธิษฐานเพื่อท่านจะมีโอกาสได้เป็นพยานถึงความรักแห่งไม้กางเขนนี้ ด้วยคำพูดและชีวิตของท่านเอง แก่คนมากมายที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า
Hot industry news & trends

More useful articles