December 1, 2023

สัปดาห์ที่ 1 : ทรงเป็นพระเจ้าเดียว

(ทรงเป็นพระเจ้าเดียว)

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2023

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “ทรงเป็นพระเจ้าเดียว”

บทอ่านจากพระคัมภีร์  เฉลยธรรมบัญญัติ 4 : 35   

“ที่ได้สำแดงแก่ท่านทั้งหลายนั้นก็เพื่อท่านจะได้ทราบว่าพระเยโฮวาห์ (ยาเวห์) ทรงเป็นพระเจ้า 

นอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกเลย” (ฉธบ. 4:35)

          ในสังคมของคนไทยเราจะคุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่อง “พระๆ” สารพัดพระ เรามีพระอาทิตย์ พระจันทร์ พระพาย พระแม่ธรณี พระแม่คงคาและยังแถมด้วยเรื่องที่ผู้คนส่วนใหญ่ในบ้านเมืองของเราจำนวนไม่น้อยก็ยังไม่แน่ใจและไม่รู้ว่ามีอยู่จริงๆ หรือไม่เป็นต้นว่า (ผี)เจ้าที่ ผีบ้าน-ผีเรือน ผีปู่ย่า ผีปู่ตา (ผี)เจ้าป่า-เจ้าเขา ฯลฯ เรื่อง “ผีๆ” นี้ก็น่าคิดนะ เพราะบางครั้ง “ผี”บางตนก็ได้รับการยกย่องขึ้นเป็น “พระ” เช่น “พระภูมิเจ้าที่” เป็นต้น แต่มีสิ่งหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากคนจำนวนไม่น้อยเลยในโลกนี้คือมีคนบูชา-เทิดทูนไว้เหนือชีวิตและ ทำอะไรๆ หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อสิ่งนี้ เป็นทั้ง “พระ” เป็นทั้ง “เจ้า” นั้นคือ “พระเจ้าเงินตรา”

          เป็นที่รู้และเข้าใจกันมาโดยตลอดว่า คริสเตียนเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว สูงสุด ไม่มีพระอื่นใด แต่ก็อาจจะอธิบายให้คนที่ไม่เป็นคริสต์เข้าใจได้ยากหน่อยหรืออาจมี ชาวคริสต์เองก็ไม่ทราบจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรเมื่อมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้า พระเจ้ากับพระเยซู พระเจ้ากับพระวิญญาณบริสุทธิ์  เมื่อพูดไปแล้วก็จะต้องจบลงที่

“พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์” ทรงเป็น “ตรีเอกานุภาพ” หรือ “ตรีเอกภาพ” หรือ “ทรงเป็นหนึ่ง” สามเป็นหนึ่งได้อย่างไร ?

 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายๆ สมัยนี้ บางทีอธิบายอะไรก็ยากอยู่เพราะจะถูกอ้างว่า พิสูจน์ไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์ ต่อมาได้มีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นคริสเตียนได้อธิบายว่า เรื่องนี้เรียนรู้ได้ ไม่ยากอย่างที่คิด เรื่อง “สามเป็นหนึ่ง” หรือ “หนึ่งเป็นสาม” อย่างนี้ว่า ให้คิดถึง “น้ำ” ในสามสถานะ คือ 1.น้ำ 2.น้ำแข็ง และ 3.ไอน้ำ

พระตรีเอกานุภาพก็เป็นเช่นนั้นแหละ 1.น้ำคือพระเจ้า/พระบิดา 2.น้ำแข็ง/พระบุตร และ 3.ไอน้ำ/พระวิญญาณบริสุทธิ์

 

เชื่อว่า คำอธิบายสั้นๆ ข้างต้นนี้น่าจะเป็นการยืนยันให้คริสตชนมั่นใจว่า “นอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกเลย” (that the Lord is God, beside him there is no other.)

  คำถามสำหรับการใคร่ครวญ พระเจ้าทรงทำงานอย่างไรในชีวิตของเรา ?  พระองค์ทรงนำทางเราอย่างไร ? พระองค์ทรงช่วยเราได้อย่างไร ? หัวข้ออธิษฐาน
  1. ขอให้เราทั้งหลายและพี่น้องคริสตชนมีความเชื่อวางใจในพระเจ้าอย่างมั่นคง 
  2. อธิษฐานเผื่อการประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลก 
  ภาคผนวก พระธรรมยอห์น 14 ข้อ 13-14 บอกเราว่า “สิ่งใดที่ท่านจะขอในนามของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร  สิ่งใดที่ท่านขอในนาม ของเรา เราจะกระทำสิ่งนั้น” และในข้อ 26 ก็ได้มีการกล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า “…แต่องค์พระผู้ช่วย คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว”  
Hot industry news & trends

More useful articles