December 2, 2023

สัปดาห์ที่ 1 : พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่

(พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่)

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2023

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่”

บทอ่านจากพระคัมภีร์  สดุดี 147 : 3 – 5

         บางครั้งที่เรามองข้ามความยิ่งใหญ่และฤทธานุภาพของพระเจ้า เกิดคำถาม ความสงสัยในใจ ขาดความเชื่อมั่นและวางใจ ขณะที่เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญ
ความทุกข์ยากลำบาก ความเจ็บปวด การสูญเสีย
ผู้เป็นที่รัก ความเครียดที่เกิดจากปัญหาครอบครัว สุขภาพ เศรษฐกิจ ฯลฯ จนกลายเป็นโรคซึมเศร้า และอาจมีการตัดสินใจที่ผิด
โดยทำร้ายตัวเองและผู้อื่นและการหันไปพึ่งอบายมุขต่างๆ เพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหา แต่ในชีวิตของ
พี่น้องคริสเตียนเรามีองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
และคอยช่วยเหลือเราตลอดเวลา ในสถานะการณ์เช่นนี้อาจทำให้เราเองมีความหวาดกลัว วิตกกังวลมากไปจนทำให้ความไว้วางใจ เชื่อใจในพระเจ้าถดถอยลดน้อยไป
และมองไม่เห็นฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ พระพรและความรักที่มากมายสุดจะวัดได้  

         ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ของการสูญเสียลูกชายผู้เป็นที่รักยิ่งจากไปก่อนเวลาอันสมควร ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลูกมีชีวิตที่ดีและหน้าที่การงานที่กำลังก้าวหน้าและมั่นคง
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดและคาดฝันมาก่อน การสูญเสียครั้งนี้เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ ทำให้หัวใจของ พ่อ แม่ แทบจะสลาย ข้าพเจ้ามีคำถาม ข้อสงสัยในความรักของพระเจ้า
ทำไมให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของข้าพเจ้า ไม่มีเวลาที่จะเตรียมตัว เตรียมใจ ในช่วงเวลานั้นข้าพเจ้ามีจิตใจที่สับสน ใจหดหู่ เกิดความสงสัยและไม่เข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้า

         คำเทศนาในแต่ละคืนเป็นกำลังใจ หนุนใจ คลายความเศร้าโศก ให้ครอบครัวเรายึดมั่นในความรัก ความเชื่อและวางใจในพระเจ้า พระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราไว้โดดเดี่ยว
ผู้เทศนาท่านหนึ่งบอกข้าพเจ้าว่า นี่คือแผนการของพระเจ้า สักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า ในขณะนั้นข้าพเจ้ายอมรับว่าไม่เข้าใจ
น้ำพระทัยของพระเจ้าจริงๆ
แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าสัมผัสได้คือ ความรัก ความห่วงใย ความช่วยเหลือ ที่พระองค์ทรงมอบให้ผ่านทางผู้อภิบาล ญาติ พี่น้อง เพื่อนๆสมาชิกคริสตจักร และสถาบันที่ทำงานของลูก
เป็นกำลังใจอย่างยิ่ง โดยพระคุณ ความรักและฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ช่วยให้ข้าพเจ้าและครอบครัวสามารถก้าวผ่านความทุกข์โศกและสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้

 

หัวข้ออธิษฐาน

  1. พี่น้องที่ประสบความทุกข์ยากลำบาก มีปัญหาต่างๆ ขอให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากต่างๆ
  2. มอบความเชื่อ วางใจไว้กับพระเจ้า และขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เสมอ
Hot industry news & trends

More useful articles