December 8, 2023

สัปดาห์ที่ 2 : ทรงยุติธรรม

(ทรงยุติธรรม)

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2023

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “ทรงยุติธรรม”

บทอ่านจากพระคัมภีร์  เฉลยธรรมบัญญัติ 32 : 4

        เมื่อพูดถึงความยุติธรรม เรามักจะนึกถึงผู้พิพากษาในศาลที่ตัดสินเอาความผิดผู้ที่เอารัดเอาเปรียบและให้การเยียวยาผู้ถูกกระทำ และในพระคัมภีร์ก็มีหลายตอนที่บรรยายถึง
พระเจ้าในฐานะผู้พิพากษา แต่ผู้เขียนเชื่อว่าเราทุกคนคงเคยกระซิบถามตนในใจว่า “พระเจ้ายุติธรรมจริงหรือ” เพราะในชีวิต เราล้วนประสบกับความไม่เป็นธรรม สิ่งที่พยายาม
ทุ่มเทสุดตัวกลับล้มเหลวอยู่เสมอ ผู้คนพากันมองข้ามความสัตย์ซื่อที่เรารักษาไว้เป็นประจำ และบ่อยครั้งความหวังดีอย่างจริงใจกลับถูกป้ายสีกลายเป็นความประสงค์ร้าย
หรือเพราะเหตุใดจึงมีแต่โรคภัยคอยรุมเร้าจนท้อใจ แต่เมื่อมองไปรอบตัว ทำไมคนที่อู้งานกลับเจริญก้าวหน้า ผู้ที่คดโกงกลับรุ่งเรือง เหล่าผู้หน้าไหว้หลังหลอกกลับอิ่มเอม
ด้วยคำสรรเสริญ ในโลกความเป็นจริง ความอยุติธรรม ความฉ้อฉล และการทรยศ
หักหลังพบเห็นได้ง่ายจนเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อถึงวัยหนึ่ง ผู้คนส่วนใหญ่ก็ดำเนินแต่ละวัน
อยู่บนความผิดหวังและจำนนต่อความไม่ยุติธรรมของชีวิต
        “พระเจ้ายุติธรรมจริงหรือ”
คงมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ตอบได้ เนื่องด้วยความยุติธรรมในแบบของพระเจ้าอาจเกินความเข้าใจของเรา เพราะชีวิตของมนุษย์นั้นถูกจำกัด
ด้วยเวลาเราเห็นเพียงสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าสั้นๆ เหมือนแกะที่สายตาสั้น เห็นแต่เพียงหญ้าที่อยู่ใต้เท้า ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะไม่พอใจในการงานหรือบทบาทที่พระเจ้าจัดเตรียม
ให้ดังที่โยนาห์รับไม่ได้ที่พระเจ้าส่งตนไปรับใช้เหล่าคนชั่วช้าที่สมควรได้รับการลงโทษอย่างชาวเมืองนีนะเวห์ หรือกระทั่งพระเยซูที่อธิษฐานอย่างจริงจังในสวน
เกทเสมนี
ก่อนที่ต้องทุกข์ทรมานจนสิ้นพระชนม์บนกางเขนต่อหน้าเพื่อนฝูง
ที่ทอดทิ้งตน แต่ความอยุติธรรมในสายตาของเรานั้น สุดท้ายล้วนอยู่ในแผนการของพระเจ้าที่จะนำไป
สู่ความยุติธรรมที่แท้จริงในแบบของพระองค์ มนุษย์ได้แต่เพียงตอบสนองเหตุการณ์ที่อยู่เบื้องหน้าด้วยการทรงนำและกำลังที่มาจากพระเจ้า

        ฉะนั้นในเทศกาลเตรียมรับเสด็จนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านให้พยายามเงยหน้าขึ้นจากความผิดหวังต่างๆ ที่เผชิญมาตลอดทั้งปี พยายามฟังการทรงเรียกจากพระเจ้า
และตอบสนองความไม่เป็นธรรมรูปแบบต่างๆ ผ่านการหนุนใจกันและกันเมื่อต้องประสบกับความไม่ยุติธรรมจากสังคม (ทูตสวรรค์ไปพบคนเลี้ยงแกะ)
เยี่ยมเยียนกันเมื่อมีใครเมื่อยล้า (คนเลี้ยงแกะไปเยี่ยมเยียนนางมารีย์) หรือการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ขัดสน (โหราจารย์กับครอบครัวของโยเซฟ)
ตลอดจนพยายามเข้าใจหรือให้ความเมตตาแก่ผู้ที่ทำร้ายเรา (พระเจ้ากับมนุษย์)    

 

หัวข้ออธิษฐาน

เราจะสามารถตอบสนองความไม่ยุติธรรมในชีวิตได้อย่างไร ?

Hot industry news & trends

More useful articles