December 12, 2023

สัปดาห์ที่ 3 : ทรงฤทธานุภาพสูงสุด

(ทรงฤทธานุภาพสูงสุด)

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2023

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “ทรงฤทธานุภาพสูงสุด”

บทอ่านจากพระคัมภีร์  ปฐมกาล 17 : 1 – 3 และ 2 เปโตร 1 : 3 – 11 

         ตอนข้าพเจ้าเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ 1 เคยได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าชั้นเรียนโดยไม่รู้เหตุผลว่า ทำไมถึงได้รับเลือก กลับบ้านไปบอกคนที่บ้าน เขาก็หัวเราะชอบใจและแปลกใจ
เพราะไม่คิดว่าเราจะเป็นหัวหน้าห้องได้ ในสายตาของคนในครอบครัวเราเป็นเด็กซน อยู่นิ่งนานๆ ไม่ได้ ไม่เรียบร้อยและชอบเล่นซนแบบเด็กผู้ชาย แต่เมื่อคุณครูเลือกแล้วก็คิดว่า
ตัวเองต้องทำหน้าที่ให้สมกับการได้
รับเลือกให้เป็นหัวหน้าห้อง จะต้องคอยช่วยคุณครูดูความเรียบร้อยในห้องเรียน คอยเตือนไม่ให้เพื่อนเล่นกันหรือคุยเสียงดัง
ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เพื่อนเห็น แต่งตัวเรียบร้อย ทำตัวเรียบร้อยอยู่นิ่งๆ เชื่อฟังคุณครู ตั้งใจเรียนในห้องเรียนและไม่คุยเล่นกับเพื่อน ทำการบ้านส่งงานให้ตรงเวลา
ทำเวรความสะอาด ทำตาม
กฎระเบียบทุกอย่างเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆ ให้สมกับที่คุณครูไว้วางใจ ให้สมกับการเป็นหัวหน้าห้อง และไม่ทำให้ครูผิดหวัง 

         ความรู้สึกเมื่อได้รับเลือกนี้คงจะคล้ายกับอับราฮัมในเวลานั้นที่พระเจ้าทรงเรียกและเลือกให้ทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่แค่หัวหน้าชั้นเรียนประถม แต่เป็นหัวหน้าของประชาชน
เป็นบิดาของประชาชาติ แม้แต่อับราฮัมเองยังหัวเราะให้กับตัวเอง และคิดว่าตัวเองนั้นไม่เหมาะสมและไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ เพราะตัว
อับราฮัมเองก็อายุมากและไม่สามารถมีบุตรได้แล้ว แต่ด้วย “ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง
โดยสิ่งเหล่านี้ พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เรา เพื่อว่าโดย
พระสัญญาเหล่านั้น พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลก
อันเกิดจากความปรารถนาชั่วและจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า”
(2 เปโตร 1: 3-4)

        การทรงเรียกและทรงเลือกของพระเจ้าใช่การเลือกแบบสุ่มที่ไม่มีเป้าหมายและความหมาย แต่การทรงเลือกของพระเจ้ามีเหตุผล วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจน
ไม่ใช่เพียงแค่อับราฮัมเป็นบุตรที่รัก หรือเป็นมนุษย์ที่
พระเจ้าทรงสร้างเท่านั้น แต่พระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าด้วยความรัก (เอเฟซัส1:5) และตามน้ำพระทัยและพระประสงค์
ของพระองค์เพื่อให้มนุษย์ได้รับความบริบูรณ์ ความดีงาม ความชอบธรรมที่จะเพิ่มพูนมากขึ้นด้วยฤทธิ์อำนาจของ
พระเจ้าที่ได้มอบสิทธิอำนาจให้กับมนุษย์ให้มีพระลักษณะ
ของพระเจ้า ได้เพิ่ม
มากขึ้นผ่านการดำเนินชีวิตที่รู้ตัวอยู่เสมอว่า ได้ใช้ชีวิตอยู่ต่อหน้าพระเจ้าอยู่ภายใต้การดูแลและจัดเตรียม และการทรงสถิตอยู่ด้วยเสมอในทุกวัน ทุกเวลา
และทุกหนแห่ง 

        ดังนั้นการได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าของอับราฮัมไม่เพียงแค่ทำให้อับราฮัมเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเท่านั้น แต่ด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้าทำให้อับราฮัมได้กลาย
เป็นตัวอย่างที่ดีของการเป็นที่ชอบพอพระทัยพระเจ้า
เป็นตัวอย่างของการเชื่อฟังและทำตามและให้ประชาชาติได้เห็นถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าผ่านชีวิตของอับราฮัมที่ได้รับ
การเพิ่มพูนความเชื่อ ความสัตย์ซื่อ
และความชอบธรรมจนได้เป็นบิดาของประชาชาติสมกับที่พระองค์ได้ทรงเรียก และเลือกไว้

 

หัวข้ออธิษฐาน 

การทรงนำในการดำเนินชีวิตให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า

Hot industry news & trends

More useful articles