December 12, 2023

สัปดาห์ที่ 3 : ทรงเป็นพระวิญญาณผู้มอบเสรีภาพ

(ทรงเป็นพระวิญญาณผู้มอบเสรีภาพ)

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2023

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “ทรงเป็นพระวิญญาณผู้มอบเสรีภาพ”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ 2 โครินธ์ 3 : 17 

         

            จากการอ่าน 2 โครินธ์ 3 ทำให้ผมนึกถึงการร่วมรับใช้กับทางคริสตจักรในช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนัก มีแค่ผู้ที่มีหน้าที่ในวันอาทิตย์นั้นเท่านั้นที่จะเข้ามาในโบสถ์
ก่อนเข้ามาจะต้องตรวจ ATK ก่อน 24 ชั่วโมง นั้นคือกฎที่ทุกคนต้อง
ทำตาม บางครั้งก็มีคนแจ้งว่าผลตรวจขึ้น 2 ขีด เราทุกคนต่างรู้ว่าการตรวจ ATK ไม่ได้ช่วยให้เราไม่ติดโรค
แต่ทำให้รู้ว่าเราติดหรือยัง หลังจากนั้นก็มีวัคซีนป้องกัน คนที่ฉีดก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นมาบ้าง

          เหมือนกับที่ อ.เปาโลก็บอกกับผู้เชื่อในตอนนั้นว่าที่พระเจ้าให้กฎบัญญัติแก่มนุษย์นั้นไม่ได้ทำให้รอดนะ แต่บัญญัติทำให้รู้ว่าเราผิดพลาดอะไร เมื่อไหร่ แต่ความรอด
และเสรีภาพจะมาจากพระวิญญาณ
พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และเป็นผู้มอบเสรีภาพให้กับผู้เชื่อทุกคน คำว่า “เสรีภาพ” คือ การไม่อยู่ภายใต้การควบคุม นั้นหมายความว่า
พระวิญญาณจะทำให้เราไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎบัญญัติและเนื้อหนังความบาปอีกต่อไป

        ในเมื่อเราได้รับเสรีภาพแล้ว อ.เปาโลจึงได้ย้ำเตือนเราใน กาลาเทีย 5:13, 16 ว่า “…ท่านถูกเรียกให้มีเสรีภาพ ขอแต่เพียงอย่าถือโอกาสใช้เสรีภาพเพื่อทำตามเนื้อหนัง…”
“แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ แล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง” และ โรม 8:4 “เพื่อความชอบธรรมของธรรมบัญญัติจะได้สำเร็จในตัวเรา
ผู้ไม่ดำเนินตามเนื้อหนัง แต่ตามพระวิญญาณ” 

        ในการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาของเราแต่ละวันอาจจะอยากทำตามเนื้อหนังของเราเองบ้าง และบางครั้งก็อยากทำตามกฎบัญญัติแต่ก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้าง  ฉะนั้นในเมื่อตอนนี้
เรารู้แล้วว่าพระวิญญาณทรงอยู่กับเรา อยากให้ทุกๆ คนมั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอ ให้พระองค์เป็นผู้ที่จูงใจเราในการทำสิ่งต่างๆ
ตลอดการดำเนินชีวิตของเราเพื่อที่เราจะ
เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์และเป็น
พระพรแก่คนอื่นๆ ด้วย

 

หัวข้ออธิษฐาน 

เผื่อผู้ที่กำลังต่อสู้กับความต้องการฝ่ายเนื้อหนัง

Hot industry news & trends

More useful articles