December 12, 2023

สัปดาห์ที่ 3 : พระเจ้าทรงฟัง

(พระเจ้าทรงฟัง)

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2023

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “พระเจ้าทรงฟัง”

บทอ่านจากพระคัมภีร์  1 ยอห์น 5 : 13 – 15

 

“ถ้าพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าเราจะพูดเรื่องอะไร แล้วทำไมเรายังต้องอธิษฐานหล่ะ”  ชายคนหนึ่งถามพระเจ้า

“เรารู้อยู่ก่อนแล้วว่าเจ้าจะพูดเรื่องอะไร แต่เราก็อยากจะฟังเสมือนว่าเราพึ่งได้ยินเป็นครั้งแรกเสมอ”  พระเจ้าตอบ

– บทสนทนาจากภาพยนต์คริสเตียนเรื่อง The Shack –

 

          จากบทสนทนานี้ผู้เขียนได้สะท้อนให้เราเห็นพระทัยของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรัก ความเอาใจใส่ พระองค์ทรงรับฟังลูกของพระองค์เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เมื่อไหร่
จะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ พระองค์ทรงปรารถนาจะได้ยินเราเสมอ เรามีความมั่นใจในเรื่องเหล่านี้ได้ เพราะในพระคัมภีร์หลายเล่ม หลายตอนได้บันทึกว่าพระเจ้าทรงตรัส
และทรงฟังเรา ตั้งแต่ปฐมกาลพระเจ้ากับมนุษย์
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน สนทนากันอยู่เสมอ แต่เนื่องจากการไม่เชื่อฟัง มนุษย์จึงถูกแยกออกจากพระเจ้า ช่องว่างนี้เองที่ทำให้
มนุษย์มากมายแสวงหาทางที่จะกลับไปสู่พระเจ้า ร้องขอต่อพระเจ้า แต่ทางเดียวคือพระเยซูคริสต์เท่านั้น ที่ทำให้เราสามารถอธิษฐานและกลับมามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์
ได้อีกครั้ง 

          1 ยอห์น 5 ทั้งบทได้พยายามอธิบายให้เรามั่นใจถึงฐานะในการเป็นบุตรของพระเจ้า ผ่านทางพระเยซูคริสต์ และโดยความเชื่อเราจึงมีชัยชนะต่อเวรกรรม ความบาป ความตาย
(สิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นเราออกห่างจากพระเจ้า) แม้ว่าในปัจจุบันเราจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยาก การรอคอย จนหลายครั้งก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าพระองค์ทรงฟังเราจริงหรือไม่
และพระองค์จะทรงช่วยเราได้ทันเวลาหรือไม่

        1 ยอห์น 5:14 “และนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงฟัง”

เมื่อเราอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ ร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียน และแสวงหาพระเจ้า เราจะรู้จักพระประสงค์ของพระเจ้าและรักพระองค์มากขึ้น…
ขอให้เรามั่นใจในความรักและพระสัญญาของพระองค์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง 

          พระสัญญาที่พระเจ้าทรงให้ไว้กับเราได้สำเร็จแล้ว โดยการมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นผู้แรกที่เป็นแบบอย่างให้เราอธิษฐานกับพระเจ้า และเรียกพระองค์
ว่า
“พระบิดา”ขอให้ช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จและคริสต์มาสในปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่เราจะมั่นใจว่า… ไม่ว่าอย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงฟังเราเสมอ และไม่มีสิ่งใดที่ทำให้พระเจ้า
หยุดที่จะฟังเรา ขอให้เรามั่นใจเช่นเดียวกับผู้เผย
พระวจนะมีคาห์ที่ได้กล่าวว่า…

“แต่สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะมองดูพระยาห์เวห์

 ข้าพเจ้าจะเฝ้าคอยพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า

พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงฟังข้าพเจ้า” 

(มีคาห์ 7:7)

 

หัวข้ออธิษฐานสำหรับวันนี้

  1. เผื่อที่เราจะแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นทุกวัน เพื่อจะรู้จักประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเรา 
  2. เผื่อผู้ที่ยังสงสัยว่าพระเจ้าจะทรงฟังคำอธิษฐานหรือไม่ ให้มั่นใจพระสัญญาของพระองค์มากขึ้นทุกวัน
Hot industry news & trends

More useful articles