December 20, 2023

สัปดาห์ที่ 4 : ประตูแห่งชีวิต

(ประตูแห่งชีวิต)

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2023

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “ประตูแห่งชีวิต”

บทอ่านจากพระคัมภีร์  ยอห์น 10 : 7 – 9

         เมื่อพูดถึงแกะ หลายท่านอาจคิดถึงทุ่งหญ้าเขียวขจีที่มีฝูงแกะแทะเล็มกินหญ้าอย่างมีความสุข บางท่านอาจคิดถึงเชิงเขาใกล้ลำธารที่มีฝูงแกะเดินหาอาหาร
โดยมีผู้เลี้ยงเฝ้าอยู่ห่างๆ แต่ในความเป็นจริงนั้น แกะอยู่ในสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน และชีวิตของมันก็แตกต่างกันด้วย บางตัวอาจอิ่มท้อง บางตัวหิวโหย บางตัวอาจตื่นตระหนก
บางตัวได้รับบาดเจ็บ แต่เมื่อผู้เลี้ยงต้อนมันเข้าประตูคอก ความหิว ความเหน็ดเหนื่อย ความกลัว  ความหวาดวิตก ก็สิ้นสุดลงเพราะมันได้พำนักในที่อบอุ่น ปลอดภัย และมีความสุข

           ชีวิตของเราทุกคนก็เป็นเหมือนฝูงแกะ ในแต่ละวันที่ผ่านไปบางท่านอาจอิ่มหนำสำราญด้วยอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในขณะที่บางท่านอาจขัดสน ทุกข์ยาก
ลำบาก เหน็ดเหนื่อยกับภาระงาน หรือมีอุปสรรคปัญหา ความขัดแย้ง ความผิดหวัง ความเศร้าโศก รุมเร้า และกัดกร่อนจิตใจอยู่ตลอดเวลา
แต่ขอบคุณพระเจ้าเหลือเกินที่เรามี
“ประตูแห่งชีวิต” ประตูที่สร้างความเข้มแข็งให้ชีวิตของเราได้ ประตูที่เมื่อเราเดินเข้าไปแล้วจะพบกับความรอด สันติสุข และความอิ่มใจ
เพราะพระคริสตธรรมคัมภีร์ ยอห์น บทที่ 10 ข้อที่ 7–9  กล่าวว่า


“เราบอกความจริงกับท่านว่า เราเป็นประตูของแกะทั้งหลาย ทุกคนที่มาก่อนเรานั้นเป็นขโมยและโจร
แต่ฝูงแกะไม่ได้ฟังพวกเขา เราเป็นประตู ถ้าใครเข้าไปทางเรา คนนั้นจะรอด
เขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหาร”

พระเยซูคริสต์ยืนยันกับเราทั้งหลายว่าหากเราเลือกที่จะเข้าออกประตูของพระองค์แล้ว เราจะพบอาหาร นั่นคือ   อาหารฝ่ายจิตวิญญาณที่จะเสริมสร้างพลัง ความแข็งแกร่งให้กับชีวิต
เพราะประตูที่เราผ่านเข้าออกนั้น เราสามารถวางทุกอย่างที่เป็นภาระหนักของชีวิตลงได้ 
ที่นั่นเอง.. เราจะได้รับการเสริมกำลังให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงและปลอดภัย
เราจะพบกับความรอด สันติสุข และการพักสงบ และเมื่อถึงเวลาที่เราเสร็จสิ้นภาระกิจในโลกนี้แล้ว ประตูแห่งชีวิตนี้เองที่จะนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์ในองค์
พระผู้เป็นเจ้า    

 

คำถามสำหรับใคร่ครวญ

  1. ทุกวันนี้เราได้เลือกที่จะเข้าประตูแห่งชีวิตที่พระเยซูคริสต์จัดเตรียมไว้ให้เราหรือไม่
  2. เราจะช่วยคนอื่นให้เข้าประตูที่พระเยซูคริสต์จัดเตรียมนั้นอย่างไร

 

หัวข้ออธิษฐานสำหรับวันนี้  เชื่อมั่นในการทรงนำและการเลี้ยงดูของพระเจ้า

Hot industry news & trends

More useful articles