December 28, 2023

สัปดาห์ที่ 5 : ทรงไม่เปลี่ยนแปลง

(ทรงไม่เปลี่ยนแปลง)

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2024

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “ทรงไม่เปลี่ยนแปลง”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ มาลาคี 3:6 และ ฮีบรู 13:8

          คำว่า “เปลี่ยนแปลง” ในความหมายของภาษาไทย หมายถึง ทำให้ผิดไปจากเดิม คำนี้สามารถใช้ได้กับทุกสิ่ง เพราะทุกสิ่งในโลกใบนี้
ล้วนมีความเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ยุคสมัยที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามกาลเวลา
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก เทคโนโลยีที่พัฒนาไม่เคยหยุดนิ่ง
และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาซึ่งอยู่ในตัวของมนุษย์ นั่นก็คือ “จิตใจ” ในมนุษย์ไม่มีอะไรแน่นอนไม่ว่าจะเป็น ความคิด คำพูด หรือการกระทำ มนุษย์ให้สัญญากัน

แต่ก็สามารถผิดคำสัญญากันได้ มนุษย์สามารถรักกัน และกลับกลายเป็นเกลียดกันได้ ดังนั้น หากเราตั้งความหวังกับมนุษย์ด้วยกันเราอาจต้องเผื่อใจ
แต่หากเราตั้งความหวังไว้ในพระเจ้า พระองค์จะไม่ทำให้เราผิดหวัง ในมาลาคี 3:6 กล่าวว่า


“เพราะว่าเราคือพระเจ้าไม่มีผันแปร โอ บุตรยาโคบเอ๋ย เจ้าทั้งหลายจึงไม่ถูกเผาผลาญหมด”
แม้อิสราเอลชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรจะกระทำผิดกับพระเจ้ามากมาย แต่พระเจ้าก็ไม่เคยหมดรักในคนของพระองค์ ยังทรงให้โอกาส
รอคอย
ที่จะให้พวกเขากลับใจใหม่เสมอ 

          ย้อนกลับมาดูในชีวิตของเรา หากเราโกรธหรือเกลียดใคร เราก็คงมองหน้าเขาไม่ติด หรือแทบไม่อยากจะอยู่ใกล้ ไม่อยากจะทำดีด้วย ซึ่งนี่ทำให้เราอ่อนแอ
และตกเป็นเป้าของซาตาน ที่พร้อมจะเข้ามาครอบงำจิตใจของเรา นำเราออกห่างจากความบริสุทธิ์ของพระเจ้าไปสู่ความบาป พระเจ้ายังทรงห่วงใย พระองค์ไม่เคยผันแปร
แม้จิตใจเราจะถูกความบาปครอบงำกระทำสิ่งที่ไม่เป็นที่พอพระทัย พระองค์ก็ยังทรงมอบโอกาสให้ โอกาสนั้นคือ พระเยซูคริสต์ ตลอดปี 2023
มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นจนมาถึงวันนี้ในปี 2024 ประเทศไทยก็ยังจะต้อง
เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกหลายอย่าง ทุกสิ่งรอบตัวเรายังคงต้องดำเนินต่อไป วัน เดือน และปี
เรายังต้องเปลี่ยนแปลงและเติบโตในทุกๆ วัน แต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลย คือ ความรักของพระเจ้าที่มีให้กับเราผู้เชื่อทุกคน ความรักของ
พระเจ้ามีมากถึงขนาดยอมเสียสละ
พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อไถ่บาปของเรา พระองค์คือผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่

         ดังนั้น วันคริสต์มาสสำหรับคริสเตียนจึงควรเป็นวันแห่งการให้ แบ่งปันความรักของพระเจ้าแก่ผู้เล็กน้อย เหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ที่ให้ชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่
เราผู้เล็กน้อย สุดท้ายนี้ขอหนุนใจด้วย ฮีบรู 13:8

“พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้
และเวลาวันนี้ และต่อๆ ไปเป็นนิจกาล” ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่เราจะเริ่มต้นใหม่


“จงสร้างชีวิตของคุณบนพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงดำรงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง” 

ขอพระเจ้าเพิ่มพูนพระพรและสวัสดีปีใหม่

 

“วันเวลาที่เปลี่ยนไป พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง มีความรักและเมตตาอยู่เสมอ

ตัวเราอาจจะหวั่นไหว พระองค์ยังเหมือนเดิม เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป”

– Cr. เพลง พระองค์ทรงสมควร –

 

คำถามสำหรับการใคร่ครวญ

  1. มีสิ่งใดที่เราตั้งเป้าว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงเพื่อจะเติบโตในพระเจ้ามากขึ้นไหม?
  2. หากเรารู้แล้วว่าพระเยซูคริสต์ยอมสละชีวิตเพื่อเรา แล้วเรายอมสละอะไรเพื่อพระองค์ได้บ้าง ?

 

หัวข้ออธิษฐาน

ผู้เล็กน้อย เด็กกำพร้า คนชายขอบ ตัวเราเองที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายได้สำเร็จ

 

 

Hot industry news & trends

More useful articles