December 30, 2023

สัปดาห์ที่ 5 : อย่าละสายตาจากพระเจ้า

(อย่าละสายตาจากพระเจ้า)

วันพุธที่ 3 มกราคม 2024

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “อย่าละสายตาจากพระเจ้า”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ อพยพ 17 : 8 – 16 และ กันดารวิถี 21 : 4 – 9  

          ภาพที่เราเห็นจนชินตาเมื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือเมื่อได้มีโอกาสร่วมคณะทัวร์ไปเที่ยวในต่างประเทศคือการโบกธงของเหล่ามัคคุเทศก์
เพื่อเป็นสัญญาณแสดงต่อบรรดาลูกทัวร์เพื่อป้องกันไม่ให้หลงทางหรือหลงเดินตามไปกับคณะทัวร์อื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาได้
เช่นเดียวกันกับในการทำสงครามในสมัยโบราณที่อาศัยกำลังพลทหารจำนวนมากมาต่อสู้กัน ยุทธวิธีในการรบจะถูกสื่อสารผ่านทางการโบกธงบนที่สูง
สายตาของบรรดาทหารที่กำลังรบกันนั้นนอกจากจะต้องจดจ่ออยู่กับการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามแล้วยังจำเป็นต้องสังเกตสัญญาณการรบจากการโบกธงด้วย
เพื่อไม่ให้เสียกระบวนทัพและเพลี่ยงพล้ำต่อข้าศึก

          ในบริบทของพระธรรมอพยพ 17:8-16 นั้นโมเสสได้ยืนถือไม้เท้าของพระเจ้าอยู่บนยอดเขา เมื่อท่านยกมือที่ถือไม้เท้าของพระเจ้าขึ้นเมื่อใด
อิสราเอล
ก็ได้เปรียบเมื่อนั้น ทหารอิสราเอลทราบดีว่านี่เป็นไม้เท้าของพระเจ้าที่แหวกทะเลแดงและนำโรคระบาดมาสู่อียิปต์ ดังนั้นเองไม้เท้าของพระเจ้าที่โมเสสชูขึ้นนี้
จึงเปรียบเสมือน “ธงชัย” (ฮีบรูตรงกับคำว่า “เนส”) ซึ่งก็คือพระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่และจะทรงนำชัยชนะมาให้กับพวกเขาในการต่อสู้กับศัตรู
โมเสสจึงสร้างแท่นบูชาที่นั่นและเรียกว่ายาห์เวห์นิสสี (พระยาห์เวห์ทรงเป็นธงชัยของข้าพเจ้า)
นอกจากนั้นแล้วในสมัยโบราณ “ธง” นั้นอาจไม่ได้ทำจากผ้าเสมอไป
บางครั้งอาจเป็นเพียงเสาไม้ท่อนหนึ่งก็ได้ขอแค่มีการตบแต่งให้โดดเด่นสะดุดตา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้กับผู้คนได้เห็น ซึ่งคำว่า “เนส” นี้ถูกใช้กับเสาที่ติดงูทองสัมฤทธิ์ไว้
เมื่อใครถูกงูกัดแล้วมองมาที่งูนี้ก็จะรอดตาย
(กันดารวิถี 21:8-9)

           ผู้เชื่อวางใจในพระเจ้านั้นกำลังทำสงครามเช่นเดียวกันกับคนอิสราเอลในสมัยโมเสส หลายคนต่อสู่กับการถูกข่มเหง หลายคนต่อสู้กับการทดลองและต้องอดทน
ไม่กระทำตามค่านิยมของโลกที่ขัดกับพระคำของพระเจ้า หลายคนต่อสู้กับอิทธิพลของสิ่งที่มองไม่เห็น เป็นสงครามฝ่ายวิญญาณกับบรรดาความชั่วร้ายและเทพผู้ครองต่างๆ
ไม่ว่าท่านกำลังต่อสู้อยู่กับสิ่งใดขอให้แน่ใจว่าพระเจ้าทรงเป็นธงชัยของท่าน และพระเยซูคริสต์ทรงได้รับชัยชนะแล้วต่อความบาปและ
ความตาย
หากเพียงแต่ท่านเองอย่าละสายตาของท่านจากพระองค์ผู้ทรงเป็นธงชัยของท่านก็แล้วกัน

 

หัวข้ออธิษฐาน

อธิษฐานเผื่อที่สมาชิกคริสตจักรที่จะมั่นใจในความรอดและชัยชนะที่พระคริสต์ได้กระทำแล้วเพื่อคริสตจักร และขอให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะต่อความบาป

Hot industry news & trends

More useful articles