December 11, 2021

จงวางใจในจอมราชัน

สัปดาห์ที่ 3 : จงวางใจในจอมราชัน
(วันอาทิตย์ที่ 12 ธ.ค. – วันเสาร์ที่ 18 ธ.ค. 2021)


ตารางเสียงพี่น้องสมาชิกเพื่อการอ่านใคร่ครวญ

วันอาทิตย์ที่ 12 ธ.ค. 2021       >> สุภาษิต 2

วันจันทร์ที่ 13 ธ.ค 2021          >> อิสยาห์ 24

วันอังคารที่ 14 ธ.ค 2021         >> อิสยาห์ 25

วันพุธที่ 15 ธ.ค. 2021             >> อิสยาห์ 26

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธ.ค. 2021    >> อิสยาห์ 27

วันศุกร์ที่ 17 ธ.ค. . 2021         >> อิสยาห์ 28

วันเสาร์ที่ 18 ธ.ค. . 2021        >> สดุดี 33

 

อ.วัลลา มันตาธรรม

“เพราะฉะนั้น พระยาห์เวห์ องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า นี่แน่ะ

เราวางศิลาก้อนหนึ่งในศิโยน คือศิลาที่ทดสอบแล้ว

เป็นศิลามุมเอกล้ำค่า เป็นรากฐานมั่นคง ‘เขาผู้นั้นที่วางใจจะไม่เร่งร้อน’ “

อิสยาห์ 28:16

วอร์เรน ดับเบิลยู.วีเอร์สบี กล่าวว่า “ในการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อต้องพบกับบททดสอบที่พิเศษสามอย่างคือ…สถานการณ์แวดล้อม คนหลากหลายรูปแบบ และทรัพย์สิ่งของ”

.

กว่าสองปีแล้วที่เราต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อชีวิตของทุกคนแทบทุกด้าน สภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ การเมืองเต็มไปด้วยความขัดแย้ง และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบาก ผลที่ตามมาคือ เกิดความเครียด ความกดดัน  บางคนอาจท้อแท้และสิ้นหวัง ที่ต้องดำเนินชีวิตอยู่ในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมอย่างนี้ ซึ่งยังไม่ทราบว่าเมื่อไหร่เราจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติเช่นที่ผ่านมาได้

.

ในสมัยของผู้เผยพระวจนะอิสยาห์สังคมเต็มไปด้วยความผิดบาป ความอยุติธรรม ความสับสนวุ่นวาย สภาพเศษฐกิจและสังคมย่ำแย่ ศีลธรรมเสื่อมทราม สังคม ชุมชน ครอบครัวพังทลาย เนื่องจากการอวดดีและไม่เชื่อฟังพระเจ้า พระเจ้าทรงให้พระวจนะของพระองค์มาถึงพวกเขาเพื่อป่าวประกาศถึงการพิพากษาที่จะเกิดขึ้น และความหวังสำหรับผู้ที่ยังคงอยู่ในความเชื่อ พระเจ้าวางศิลาไว้ในศิโยน ซึ่งหมายถึงพระองค์เอง เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์ แม้การพิพากษาที่ร้ายแรงเกิดขึ้นและเหตุการณ์ร้ายๆ ต่างกำลังเคลื่อนเข้ามา แต่เขาผู้ที่วางใจในพระเจ้าไม่เร่งร้อน หรืออาจแปลได้ว่าไม่ท้อใจ ไม่กลัว ไม่กระวนกระวาย แม้สถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่จะเป็นอย่างไร เพราะพระเจ้าคือความมั่นคงที่แท้จริงในชีวิต

.

ในพระคัมภีร์ใหม่เราทั้งหลายมีพระเยซูคริสต์ผู้เป็นศิลาที่มั่นคง ทรงเป็นจอมราชันที่จะมาเพื่อไถ่มนุษย์จากบาป เนื่องจากมนุษย์เป็นคนบาปไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดได้ พระองค์พร้อมจะช่วยทุกคนที่หันหลังให้กับบาปและมาหาพระองค์ สำหรับผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์

.

เวลานี้ท่านกำลังท้อใจกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่หรือเปล่า  มีเหตุการณ์ใดที่ทำให้คุณกลัวหรือคิดว่าคุณจะไม่สามารถเดินต่อไปได้ไหม ให้เราทำในส่วนของเราให้ดีที่สุด ส่วนที่เกินกำลัง เกินความเข้าใจของเรา จงวางใจในพระเจ้า จงเทความในใจของท่านต่อพระองค์ (สดด.62:8) แล้วพระองค์จะเติบเต็มสิ่งทั้งปวงให้  พระเจ้าทรงเป็นพระศิลาที่มั่นคงสำหรับผู้ที่ไว้วางใจในพระองค์ ตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “ผู้ใดที่วางใจใน พระองค์จะไม่ได้รับความอับอายเลย”  (รม.10:11) จงอยู่ในที่ๆ พระเจ้าให้คุณอยู่ จงทำในสิ่งที่พระเจ้าให้คุณทำ

“จงวางใจในพระยาห์เวห์เป็นนิตย์ เพราะยาห์คือพระยาห์เวห์ทรงเป็นศิลานิรันดร์”

อิสยาห์ 26:4

.

หัวข้ออธิษฐาน

  1. อธิษฐานเผื่อประเทศไทย และผู้นำประเทศไทยทุกคนในการดูแลประชาชน
  2. อธิษฐานเผื่อผู้ที่กำลังท้อใจและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
  3. อธิษฐานพี่น้องผู้เชื่อทุกคนที่จะวางใจในพระเจ้าให้กับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

Hot industry news & trends

More useful articles