December 2, 2023

สัปดาห์ที่ 1 : ทรงทราบทุกสิ่ง

(ทรงทราบทุกสิ่ง)

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2023

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “ทรงทราบทุกสิ่ง”

บทอ่านจากพระคัมภีร์  สดุดี 139 : 1 – 6 

 

         หลายครั้งที่เราขับรถเข้าไปในที่จอดรถยนต์ของห้างสรรพสินค้า แล้วทันใดนั้นมีรถยนต์คันหนึ่งกำลังขยับถอยหลังออกจากช่องจอดรถยนต์ข้างหน้าของเราพอดี ช่องจอดรถยนต์นั้นเป็นเพียงช่องเดียวที่เหลืออยู่ในที่จอดรถยนต์  ซึ่งเป็นโอกาสให้เราเลี้ยวรถเข้าไปจอดได้ทันที  ดูช่างจะเป็นความบังเอิญหรือเป็นโชคดีของเราในวันนั้น ที่รถคันนั้นกำลังถอยออกจากช่องที่จอดรถยนต์พอดีกับเวลาที่เราขับรถถึงตรง ณ ที่นั้น

         เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าในชีวิตแต่ละวันของเราที่มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ลืมโทรศัพท์มือถือไว้ในรถยนต์ ทำให้ต้องเสียเวลาเดินย้อนกลับไปเอาโทรศัพท์ที่รถยนต์ หรือ รถยนต์เกิดสตาร์ทไม่ติดขึ้นมาในตอนเช้า ทำให้เรามาถึงที่ทำงานช้าไปหลายนาที หรือ เพื่อนที่ได้นัดหมายว่าจะพบกัน โทรศัพท์มาบอกว่าไม่ต้องรีบออกจากบ้านนะ พอดีมีธุระแทรกเข้ามาต้องขอเลื่อนเวลานัดออกไปอีกหนึ่งชั่วโมง  หรือทำไมเกิดอุบัติเหตุข้อเท้าพลิกขณะเดิน ทำให้ชีวิตยากลำบากยิ่งขึ้นในเวลาที่งานกำลังยุ่งมาก

เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นปกติธรรมดาในชีวิตประจำวันของเรา ทั้งที่ตรงกับความคิดความต้องการของเรา และที่ไม่ตรงกับความคิด ความคาดหวัง ความปรารถนาของเราเลย เหตุการณ์ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา เป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรซับซ้อนอยู่เบื้องหลังเลยหรือ? 

เมื่อฟิลิปไปหานาธานาเอลแล้วพาไปพบพระเยซู  นาธานาเอลทูลพระองค์ว่า

“ท่านรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไร?” พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่าน” (ยอห์น 1:48)

พระเจ้าทรงเห็นเรา พระเจ้าทรงทราบว่าเรากำลังจะคิดอะไร เรากำลังจะทำอะไร
พระเจ้าผู้ทรงสร้างเราทรงรู้จักเราดีกว่าที่เรารู้จักตัวของเรา  อย่างที่กษัตริย์ดาวิดได้บอกกับเรา
ใน สดุดี 139:1-6 ว่า

“พระเจ้าทรงรู้จักข้าพระองค์  พระเจ้าทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์ แม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูด

พระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้ว พระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง และวางพระหัตถ์บนข้าพระองค์”

พระเจ้าทรงรู้จักเรา และพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรา  ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา  จึงไม่ใช่เป็นเรื่องความบังเอิญที่เกิดขึ้นเอง แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้ทรงสัพพัญญู และพระองค์ทรงอยู่ทุกแห่งหนในเวลาเดียวกัน พระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเรา เกินกำลังสติปัญญาที่เราจะหยั่งรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องได้ พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรา ทั้งในอดีต ในปัจจุบัน และในอนาคต ชีวิตของผู้มีความเชื่อในพระเจ้า จึงไม่ต้องกังวลและกลัวอะไรอีกต่อไป

 

หัวข้ออธิษฐาน

เผื่อผู้ที่เผชิญปัญหาหนัก ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยการทรงนำ และพระปัญญาของพระเจ้า
และเชื่อมั่นในการจัดเตรียมของพระองค์ และสามารถเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ 

 

Hot industry news & trends

More useful articles