December 11, 2022

สัปดาห์ที่ 3: เสียงเพลงจากรางหญ้า

(เสียงเพลงจากรางหญ้า)

วันอาทิตย์ที่ 11 – วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2022

———————————————————————————————————————

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2022

กดเพื่อฟังเสียงบทภาวนา “พระองค์ทรงนำชนชาติซึ่งทรงไถ่ไว้”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ สดุดี 86:12-13

.

ในปีที่ผ่านมาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดปัญหากับผู้คนมากมาย พี่น้องในคริสตจักรไม่สามารถมารวมตัวกันนมัสการพระเจ้า พี่น้องที่ทำมาค้าขายไม่สามารถทำการค้าได้ พี่น้องที่ทำธุรกิจไม่มีลูกค้ามารับบริการ ลูกๆ หลานๆ ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ไม่สามารถไปโรงเรียน ทุกๆ คน ต่างประสบปัญหา แต่ด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้า คริสตจักรของเรายังมีพี่น้องที่รักและเป็นห่วงพี่น้องที่ประสบปัญหา เราได้มีโครงการอิ่มไปด้วยกัน เพื่อช่วยพี่น้องที่ประสบปัญหา มีการทำตู้กับข้าวที่หน้าคริสตจักรฯ เพื่อแบ่งปันอาหารให้พี่น้อง มีการแจกอาหารกล่องเพื่อให้พี่น้องได้รับประทาน มีการจัดทำคูปองสำหรับร้านอาหารที่จะช่วยเหลือพี่น้องให้ได้นำไปซื้ออาหาร ต้องขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบปัญหา พระองค์ทรงอยู่กับเรา และคริสตจักรของพระองค์เสมอ

แม้ว่าปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มาก เป็นปัญหาของคนทั้งโลก พระเจ้าทรงฟังคำร้องทูลของเราเสมอ พระองค์ยังคงทรงนำประชากรของพระองค์ผ่านพ้นปัญหาอย่างซื่อสัตย์ อย่างที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่า “เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” ไม่ว่าสถานการณ์ของเราจะเป็นเช่นไร (ข้อ 1, 7, 13, 14) เมื่อเราทูลขอการช่วยกู้และการทรงนำ พระองค์จะทรงช่วยชีวิตของเราให้รอด (ข้อ 2) กรุณา (ข้อ 3) อภัย (ข้อ 5) กระทำการอัศจรรย์ (ข้อ 10) สอน
(ข้อ 11) ให้ใจที่ยำเกรง (ข้อ 11) กู้ชีวิต (ข้อ 13) ประทานกำลัง (ข้อ 16) และจะทำให้เรารู้เข้าใจพระทัยพระองค์ (ข้อ 17) เสมอไป

เหมือนกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันปัญหาต่างๆ ได้ผ่านพ้นไป เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างใกล้เคียงในอดีตและมีทางเลือกมากขึ้น เราสามารถนมัสการฯ ร่วมกันทั้งที่บ้านและที่คริสตจักร เราสามารถทำมาค้าขายทั้งในร้านและออนไลน์ เราสามารถทำธุรกิจได้จากทุกๆ แห่ง นักเรียนและนักศึกษามีรูปแบบการเรียนผสมผสานที่เรียนได้ทั้งในห้องเรียนและผ่านบทเรียนออนไลน์ตามต้องการ…ขอบพระคุณพระเจ้าในการช่วยกู้ของพระองค์

 

หัวข้ออธิษฐาน

  • การขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการช่วยกู้ในปีที่ผ่านมา และการทูลขอการทรงนำในปีที่จะมาถึง
Hot industry news & trends

More useful articles