November 27, 2021

เตรียมรับเสด็จจอมราชัน

เตรียมรับเสด็จจอมราชัน (วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. – วันเสาร์ที่ 4 ธ.ค. 2021)


ตารางเสียงพี่น้องสมาชิกเพื่อการอ่านใคร่ครวญ

วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2021     >> อิสยาห์ 9

วันจันทร์ที่ 29 พ.ย. 2021       >> อิสยาห์ 10

วันอังคารที่ 30  พ.ย. 2021     >> อิสยาห์ 11/ อิสยาห์ 12

วันพุธที่ 1 ธ.ค. 2021             >> อิสยาห์ 13

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค. 2021    >> อิสยาห์ 14

วันศุกร์ที่ 3 ธ.ค. . 2021          >> อิสยาห์ 15/ อิสยาห์ 16

วันเสาร์ที่ 4 ธ.ค. . 2021         >> สดุดี 31

อ.กฤตธี วิญญูวิชัยกุล

การเตรียมตัวเพื่อจะทำบางสิ่งบางอย่าง ล้วนจะต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมล่วงหน้าที่ดี อาทิเช่น เตรียมตัวไปสัมภาษณ์งาน เตรียมตัวไปคริสตจักร เตรียมตัวไปต่างประเทศ เตรียมตัวแต่งงาน เตรียมตัวจะคลอดลูก เตรียมตัวไปรักษาที่โรงพยายาบาล เป็นต้น จะมีหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกและมีอาการที่แสดงออกแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นความตื่นเต้น กังวล กลัว สับสน ดีใจ เสียใจ สนุก ทุกข์ ท้อ เหงา เศร้า ทำตัวไม่ถูก ฯลฯ ขึ้นอยู่ว่าเราเองเตรียมตัวไปพบเจอกับสถานการณ์ หรือไปพบเจอบุคคลแบบใด เราก็จะวางแผนเตรียมตัวของเราและตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างเหมาะสมเช่นนั้น

.

อิสยาห์ท่านเองก็ได้เตรียมตัวของท่านเองเมื่อจะพบกับพระเจ้า ในพระวจนะอิสยาห์ 6:1-3 เมื่อพระเจ้าได้เปิดเผย และสำแดงแก่อิสยาห์ ถึงพระลักษณะของพระองค์ ที่พระองค์ทรงเป็นองค์เจ้านาย ผู้บริสุทธิ์ เป็นจอมทัพ และผู้เปี่ยมด้วยพระสิริทั่วแผ่นดินโลก ทูตสวรรค์เสราฟิมต่างป่าวร้องพระลักษณะความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เมื่อเราจินตนาการถึงภาพที่บรรยายดังกล่าวแล้วนั้น คงไม่อาจจะหาคำใดมาอธิบายถึงพระลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ ในพระวจนะอิสยาห์ 6:5-8 ยังกล่าวต่อไปว่า อิสยาห์ได้ตระหนักถึงความจริงของตนเอง ว่าจริงๆ แล้วท่านเป็นเพียงคนบาป มีมลทิน ไม่ชอบธรรม พร้อมด้วยประชากรของท่าน อีกทั้งท่านเห็นพระเจ้าเป็นองค์กษัตริย์ ผู้เป็นจอมทัพ ท่านได้รับการอภัยและลบล้างความบาปผิดก่อนที่พระเจ้าได้ทรงตรัสถามท่านว่า…

“เราจะใช้ผู้ใดไป? และผู้ใดจะไปแทนพวกเรา?” เป็นคำถามที่น่าครุ่นคิดและน่าท้าทายต่อการตอบสนอง

อิสยาห์ตอบคำถามนี้ว่า “ข้าพระองค์อยู่นี่ ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิด”

ท่านมีความพร้อมและตอบคำถามอย่างไม่ลังเลต่อการทรงตรัสถามในครั้งนี้

.

เรามีความพร้อม หรือจะเตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องอยู่จำเพาะพระพักตร์พระเจ้า? เรามีความรู้สึกอย่างไรเมื่ออยู่ตรงนั้น? แท้จริงเราทุกคนไม่สมควรเลยที่จะอยู่จำเพาะพระพักตร์พระเจ้าองค์กษัตริย์ผู้บริสุทธิ์ และเต็มไปด้วยพระสิริ เพราะว่าเราทุกคนได้ทำความผิดบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า แต่ด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้า พระเจ้าได้ทรงอภัยความผิดบาปของเราผ่านทางการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ดังนั้นพระองค์ได้ประทานชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์ มิใช่โดยตัวของเราเอง แต่พระองค์เป็นผู้ประทานให้ และเราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นโดยการอ่านพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การเฝ้าเดี่ยว เป็นต้น อีกทั้งเรายังมีส่วนในคริสตจักรและชุมชนของผู้เชื่อได้โดยการปรนนิบัติซึ่งกันและกัน ร่วมรับใช้พระเจ้าตามของประทานและความสามารถที่พระองค์ประทานให้ และมีโอกาสสำแดงความรักและประกาศเรื่องของพระองค์ให้ผู้ที่ยังไม่เชื่อได้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้น

.

หัวข้ออธิษฐาน

  1. การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้ามากขึ้นทุกวัน
  2. การรับใช้และปรนนิบัติพี่น้องร่วมความเชื่อและการมีส่วนรับใช้ในคริสตจักร
  3. การสำแดงความรักและประกาศข่าวประเสริฐกับผู้คนต่างความเชื่อ
Hot industry news & trends

More useful articles