November 29, 2022

สัปดาห์ที่ 1: เสียงเพลงจากรางหญ้า

สัปดาห์ที่ 1: บทภาวนาเทศกาลเตรียมรับเสด็จและวันคริสต์มาส 2022

(เสียงเพลงจากรางหญ้า)

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน – วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2022

———————————————————————————————————————

วันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2022

กดเพื่อฟังเสียงบทภาวนา “พระเจ้าทรงเป็นความหวัง”

บทอ่านจากพระคัมภีร์  บทเพลงคร่ำครวญ 3:21-24

 

พระคัมภีร์ตอนนี้อ่านแล้วรู้สึกตื้นตันในหัวใจ ซึมซับความรักอันมั่นคงของพระเจ้า และพระเมตตาของพระองค์ ที่มีมาให้เราทุกวัน ส่งมาให้เราทุกเช้า เป็นของใหม่เสมอ พระเจ้าไม่เคยลืมส่งความรักมาให้เราเลย แต่ทรงส่งมาอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีวันจบสิ้น

ดังนั้น ในตัวเราจึงมีความรักและความเมตตาของพระองค์อยู่เต็มเปี่ยมไม่เคยขาดหรือพร่องไปเลย ความรู้สึกที่ได้รับเช่นนี้ทำให้เรามีความหวัง และแน่ใจว่าพระเจ้าอยู่กับเรา และเป็นส่วนหนึ่งของเรา แม้ว่าสถานการณ์ในชีวิตของเรายากลำบาก บางคนเจ็บป่วยเรื้อรัง มีความลำบากในใช้ชีวิตอย่างปกติประจำวัน  บางคนต้องอยู่ลำพังด้วยสาเหตุต่าง ๆ กันไป บางคนอยู่ในความขัดแย้งในความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว หลายคนทุกข์ใจกับความจำกัดในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว บางคนเจ็บปวดกับบาดแผลทางใจจากการถูกทำร้ายในอดีต พระเจ้าทรงทราบถึงความทุกข์เหล่านี้ไหม พระองค์สนพระทัยในความเป็นไปของเราไหม ทำไมเราต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้? พระเจ้า พระองค์อยู่ที่ไหน?

พระธรรมบทเพลงคร่ำครวญนี้เขียนโดยผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ ท่านหลั่งไหลคำคร่ำครวญบรรยายความเจ็บปวดแสนสาหัสจากภัยสงคราม สิ้นเนื้อประดาตัว บ้านเมืองล่มจม พระวิหารศูนย์รวมจิตใจถูกเผาทำลาย กำแพงเมืองปราการป้องกันถูกทำให้พังทลาย ญาติสนิทมิตรสหายถูกกวาดต้อนเดินทางไกลไปเป็นเชลยที่ต่างแดน ไม่มีอะไรเหลือ นอกจากร่างกายที่ต้องเดินไปตามการบังคับกับจิตใจที่แตกสลายอย่างสิ้นเชิง เป็นสภาพอย่างที่เยเรมีย์คร่ำครวญว่า “ลูกธนูจากแล่งธนูของพระองค์ เสียบทะลุหัวใจของข้าพเจ้า” (บทเพลงคร่ำครวญ 3:13) แต่ในข้อถัด ๆ มา ท่านกล่าวว่า “ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็หวนคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้ ข้าพเจ้าจึงมีความหวัง” (3:22) ความเจ็บปวดเหล่านี้เป็นเรื่องจริงและความรักของพระองค์ที่ประทานให้ทุกวันก็เป็นจริงด้วย และด้วยความรักอันมั่นคงนี้สามารถโอบอุ้มให้เรามีความหวัง มีกำลังและมีสันติสุขท่ามกลางความทุกข์ยากได้

“ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้ง และพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุด เป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก” (3:22-23)

 

หัวข้ออธิษฐาน

  • อธิษฐานเผื่อผู้ที่อยู่ในความทุกข์ หรือมีปัญหา ให้ได้รับการเยียวยาจากความรักของพระเจ้า

 

 

Hot industry news & trends

More useful articles