นิมิตคริสตจักร

นิมิต

“เพื่อพระเยซูคริสต์จะได้มีคริสตจักรที่มีสง่าราศี”

So that the church of Jesus Christ will give glory to Him…

คำขวัญ

สร้างคริสตจักรด้วยพระคำ ร่วมสามัคคีธรรม นำสู่การรับใช้

         God’s Word – Fellowship – Service

นิมิตทั้ง 7

สรรเสริญ

รับใช้ตามของประทาน

ร่วมสามัคคีธรรม

ครอบครัวของพระเจ้า

เติบโตด้วยพระคำและอธิษฐาน

ประกาศและเป็นพยาน

สู่ชุมชน

ONLINE

GIVE

ช่องทางออนไลน์

การถวาย

The First Church of Chiang Mai

The First Church of Chiang Mai

เสียงระฆัง

ติดตามเพื่อรับรู้ข่าวสารของคริสตจักร

บัญชี "คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่"

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าแพ

เลขที่บัญชี 501-2-69907-3

"The First Church of Chiang Mai"

SCB Bank account 501-2-699073

GROW

เติบโต

โครงการ "อ่านด้วยกัน โตด้วยกัน"

"อ่าน"

พระคัมภีร์

"ฟัง"

ผ่านช่องทางออนไลน์

(Facebook,Line ของคริสตจักร)

เพื่อเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ

และเติบโตในทางของพระเจ้าด้วยกัน