December 1, 2022

สัปดาห์ที่ 1: เสียงเพลงจากรางหญ้า

สัปดาห์ที่ 1: บทภาวนาเทศกาลเตรียมรับเสด็จและวันคริสต์มาส 2022

(เสียงเพลงจากรางหญ้า)

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน – วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2022

———————————————————————————————————————

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2022

กดเพื่อฟังเสียงบทภาวนา “อย่า “คอย” แต่จง “คาดหวัง””

บทอ่านจากพระคัมภีร์ อิสยาห์ 7:10-14

คริสตชนโดยทั่วไปทราบความหมายของวลี “อิมมานู-เอล”
เป็นอย่างดีว่าหมายถึง “พระเจ้าทรงอยู่กับเรา” อย่างไรก็ตามในชีวิตจริงนั้นจะมีสักกี่ครั้งที่เราแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงอยู่กับพวกเราจริงๆ

ในบริบทของพระธรรมอิสยาห์ตอนนี้กษัตริย์อาหัสแห่งยูดาห์กำลังหวาดกลัวการรุกรานจาก 2 อาณาจักรคืออิสราเอลเหนือและซีเรีย โดย “พระทัยของพระองค์และใจของประชาชนของพระองค์ก็สั่นเหมือนต้นไม้ในป่าสั่นขณะต้องแรงลม” (อสย. 7:2) จนพระยาห์เวห์ต้องให้อิสยาห์มาเผยพระวจนะหนุนใจให้พวกเขามั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเขาและจะทรงช่วยเขาให้รอดจากภัยครั้งนี้

อาหัสเลือกที่จะ “คอย” และ “ไม่ทูลขอ” โดยอ้างว่า “เราจะไม่ลอง
พระยาห์เวห์ดู” (อสย. 7:12) ในขณะที่อิสยาห์ให้หมายสำคัญว่า “หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง” (อสย. 7:14)

การ “คอย” (waiting) นั้นต่างจากการ “คาดหวัง” (expecting) สำหรับผู้ที่เป็นพ่อแม่เมื่อครั้งตั้งครรภ์นั้นคงไม่มีใครคอยลูกน้อยที่จะเกิดมาอย่างเรื่อยๆ เฉื่อยๆ แต่เป็นการ “คอย” ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่น ความคาดหวัง และความหวังใจอย่างที่สุด ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาต่างเตรียมตัว รักษาและดูแลตนเองอย่างดีที่สุด รวมถึงแบ่งปันเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนี้แก่คนรอบข้างอย่างกระตือรือร้น

เช่นเดียวกัน อย่าให้เราดำเนินชีวิตไปวันๆ เท่านั้น แต่จงมั่นใจ มีความหวัง และคาดหวังว่าพระเจ้าองค์อิมมานูเอลทรงอยู่กับเราและพระองค์จะทรงกระทำพระราชกิจยิ่งใหญ่ผ่านทางชีวิตของเราได้จริงๆ

 

หัวข้ออธิษฐาน

  • อธิษฐานเผื่อที่สมาชิกคริสตจักรจะกระตือรือร้นในการเสริมสร้างชีวิตคริสเตียนของตนเองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ผ่านการนมัสการ การศึกษาพระคัมภีร์ การสามัคคีธรรม และการประกาศ

 

Hot industry news & trends

More useful articles