December 16, 2022

สัปดาห์ที่ 3: เสียงเพลงจากรางหญ้า

(เสียงเพลงจากรางหญ้า)

วันอาทิตย์ที่ 11 – วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2022

———————————————————————————————————————

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2022

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “บทเพลงคริสต์มาส”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ เอเฟซัส มัทธิว 1:21

.

Silent Night (ราตรีสงัด ราตรีสวัสดิ์ : เพลงไทยนมัสการฉบับสังคายนา 1990 บทที่ 71) เป็นบทเพลงที่คริสเตียนทั้งโลกร้องในวันคริสต์มาสอีฟ 1 วัน ก่อนที่พระกุมารเยซูจะประสูติที่หมู่บ้านเบ็ธเลเฮ็ม

ในปี ค.ศ. 1816 บาทหลวงชาวออสเตรีย ชื่อ Joseph Mohr ได้ประพันธ์ บทเพลงนี้ในขณะนั้นคริสตจักรและหมู่บ้านที่บาทหลวงท่านนี้ได้รับใช้อยู่ ประชาชนได้รับความทุกข์ยาก และความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจากภัยสงคราม

เมื่อเสียงเพลง Silent Night ได้ดังขึ้น ในบรรยากาศที่หนาวเย็น และวังเวง ประชาชนได้รับแรงบันดาลใจอย่างน่าอัศจรรย์ เพราะทุกคนเริ่มมีความหวัง และความปีติยินดีที่พระกุมารเยซูกำลังจะมาบังเกิด นี่คือข่าวประเสริฐสำหรับชาวโลก

ถึงแม้ว่าโลกเราจะเต็มไปด้วยความทุกข์ การกดขี่ข่มเหง และปัญหานานาประการก็ตาม แต่บทเพลง Silent Night สามารถนำความหวัง และสันติสุขมาสู่เราทั้งหลายได้ นี่คือพลังของบทเพลง Silent Night

 

หัวข้ออธิษฐาน

  • เพื่อทูลขอพระเจ้าที่จะหลอมละลาย ความเห็นแก่ตน และทิฐิมานะของเราทั้งหลาย เพื่อนำสันติสุขมาสู่ชุมชน

 

 

Hot industry news & trends

More useful articles