December 20, 2022

สัปดาห์ที่ 4: เสียงเพลงจากรางหญ้า

(เสียงเพลงจากรางหญ้า)

วันอาทิตย์ที่ 18 – วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2022

———————————————————————————————————————

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2022

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “บทเพลง ‘พระเจ้า, ในวันนี้ขอทรงโปรดสร้างข้าพระองค์ใหม่ (God, make me new today)’”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ ปฐมกาล 1:1, ปฐมกาล 1:26

.

การทรงสร้างเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น และพระเจ้าไม่ได้ทรงหยุดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงพระเจ้าแห่งการทรงสร้าง (Creation) แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการสร้างขึ้นใหม่ (Recreation)

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการทรงสร้างใหม่ ผู้ทรงสร้างสิ่งใหม่เสมอ นั่นคือเหตุผลที่ปีใหม่นี้เราจะไม่หยุดอธิษฐาน

 “ที่พระเจ้าจะทรงสร้างเราขึ้นใหม่ทุกวัน พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงรัก และทรงสร้างสิ่งใหม่ๆ เสมอ

ทรงให้ความสามารถใหม่ และทรงมอบความกล้าหาญไม่ย่อท้อในทุกวัน

พระองค์ทรงมอบสันติสุขใหม่ และจิตใจที่มั่นคงในทุกวัน

ทรงให้สุขภาพ สภาพแวดล้อม และเงื่อนไขใหม่ทุกวัน

ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณในพระเจ้า

ทรงสร้างบุคลิกภาพใหม่ให้คล้ายกับพระเจ้าทุกวัน

ทรงมอบเป้าหมายและความหวังใหม่ในพระเจ้า

ทรงจัดระเบียบและความสำคัญในชีวิตของเราเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า”

ในทุกเช้าที่เราตื่นนอน จะเป็นการดีถ้าเราได้อธิษฐานใคร่ครวญว่า ‘พระเจ้า โปรดสร้างข้าพระองค์ขึ้นใหม่ในวันนี้’

‘วันนี้!’ ถูกสร้างขึ้นใหม่ เมื่อวานนี้ก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ อย่างน่าประหลาดและอัศจรรย์  และพรุ่งนี้ที่จะมาถึง ก็จะกลายเป็นสิ่งใหม่เช่นกัน

 

หัวข้ออธิษฐาน

  • ขอพระเจ้าโปรดสร้างข้าพระองค์ขึ้นใหม่ทุกวันในปีนี้ ให้ทุกวันเป็นสิ่งสร้างใหม่
  • ขอพระเจ้าข้า ขอโปรดช่วยให้เราเชื่อฟังเพราะองค์ในทุกวัน
Hot industry news & trends

More useful articles