March 8, 2023

สัปดาห์ที่ 5 : บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและอีสเตอร์

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม


กดเพื่อฟังบทภาวนา>> “ผู้พิชิต (The Finisher)”

วันที่จันทร์ 20 บทอ่านจากพระคัมภีร์  ผู้วินิจฉัย 16

วันอังคารที่ 21 บทอ่านจากพระคัมภีร์ ผู้วินิจฉัย 17

                       บทอ่านจากพระคัมภีร์ ผู้วินิจฉัย 18

วันพุธที่ 22 บทอ่านจากพระคัมภีร์  ผู้วินิจฉัย 19

วันพฤหัสบดีที่ 23 บทอ่านจากพระคัมภีร์ ผู้วินิจฉัย 20

วันศุกร์ที่ 24 บทอ่านจากพระคัมภีร์  ผู้วินิจฉัย 21

วันเสาร์ที่ 25 บทอ่านจากพระคัมภีร์  สดุดี 114

                   บทอ่านจากพระคัมภีร์ สดุดี 115

วันอาทิตย์ที่ 26 บทอ่านจากพระคัมภีร์ มัทธิว 3

                        บทอ่านจากพระคัมภีร์ มัทธิว 4

 

สัปดาห์ที่ 5  “เยฟธาห์”

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม

 

เรื่องราวของชายที่ชื่อว่า “เยฟธาห์” ถูกบันทึกในหนังสือผู้วินิจฉัยบทที่ 11 -12 แม้จะเป็นเรื่องราวสั้นๆ แต่มีบทเรียนที่น่าสนใจ ชวนให้เราได้คิดใคร่ครวญ และทบทวนชีวิตที่กำลังดำเนินไปกับพระเจ้า

ครั้งเมื่อคนอัมโมนรุกรานแผ่นดินอิสราเอล พวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดมาขอให้เยฟธาห์เป็นผู้นำของพวกเขา และเยฟธาห์ได้ต่อรองโดยกล่าวว่า “ถ้าพวกท่านให้ข้าพเจ้ากลับไปเพื่อต่อสู้กับคนอัมโมน และพระยาห์เวห์ทรงมอบพวกเขาแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเองจะเป็นประมุขของท่าน” อาจกล่าวได้ว่าถ้าสิ่งนี้เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าท่านเองจะยอมรับข้อตกลงนั้น (วนฉ.11:9) พระคัมภีร์อมตธรรมร่วมสมัย (ฉบับอธิบาย) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า เมื่อทำสงครามกับชาวอัมโมน กลยุทธ์ของเยฟธาห์ คือ การเจรจาไกล่เกลี่ย เขาได้แจกแจงปัญหาให้ทุกคนเข้าใจสาเหตุของความขัดแย้ง แล้วปฏิกิริยาจากฝ่ายตรงข้าม จะเป็นตัวกำหนดการกระทำขั้นต่อไปของเขา

เยฟธาห์ได้ส่งสารเพื่อขอเจรจาไปยังกษัตริย์อัมโมน และกษัตริย์อีกหลาพระองค์ แต่กษัตริย์เหล่านั้นไม่ฟังท่าน อย่างไรก็ดี เยฟธาห์ย้ำเตือนกษัตริย์อัมโมนอย่างหนักแน่นว่า เมื่อสิโหนกษัตริย์ของคนอาโมไรต์ไม่ยอมให้คนอิสราเอลเดินทางผ่านดินแดนอาโมไรต์เพื่อไปยังแผ่นดินของตน พระเจ้าจึงมอบสิโหนกษัตริย์ของคนอาโมไรต์และประชาชนทั้งหมดไว้ในมืออิสราเอล (11:19-23) ดังนั้นแผ่นดินที่อิสราเอลถือครอง จึงเป็นกรรมสิทธ์ที่พระยาเวห์ทรงประทานให้กับพวกเขา และพระยาเวห์จะเป็นผู้ตัดสินคดีระหว่างคนอิสราเอลและคนอัมโมน แต่ถึงกระนั้นกษัตริย์อัมโมนก็ไม่ยอมฟัง ท้ายที่สุดแล้ว พระเจ้าทรงให้คนอัมโมนถูกปราบจนราบคาบต่อหน้าคนอิสราเอล

แต่ก่อนที่เยฟธาห์จะออกรบนั้น เขาบนกับพระเจ้าว่า “ถ้าพระองค์ทรงมอบคนอัมโมนไว้ในมือของข้าพระองค์จริงๆ แล้ว คนใดที่ออกมาจากประตูบ้านของข้าพระองค์เพื่อต้อนรับข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์มีชัยกลับมาจากคน
อัมโมนนั้น คนนั้นจะเป็นของของพระยาห์เวห์ และข้าพระองค์จะถวายคนนั้นเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัว”
(11:30-31)

แม้เราไม่รู้แรงจูงใจที่แท้จริงของการบนต่อพระเจ้าเช่นนั้น แต่เรารู้ว่าเมื่อเยฟธาห์กลับมาบ้าน สิ่งที่เกินความคาดหมายได้เกิดขึ้นคือ บุตรสาวของท่านถือรำมะนาเต้นโลดออกมาต้อนรับท่าน ท่านก็ฉีกเสื้อผ้า กล่าวว่า “โอ ลูกเอ๋ย เจ้าทำให้พ่อแย่แล้ว เพราะเจ้าเป็นเหตุให้พ่อทุกข์มาก เพราะพ่อได้อ้าปากบนต่อพระยาห์เวห์ไว้ และจะคืนคำก็ไม่ได้” พระเจ้าทรงประทานชัยชนะให้กับอิสราเอลผ่านทางเยฟธาห์ แต่แล้วการบนของท่านนำมาซึ่งการสูญเสียบุตรสาวคนเดียวของตน นับเป็นชัยชนะที่จบลงด้วยความทุกข์ยิ่งนัก

หากมองอีกแง่หนึ่ง ถ้าเยฟธาห์ไม่ได้บนไว้เช่นนั้น แผนการของพระเจ้าจะล้มเหลวหรือไม่? เรารู้แน่ชัดว่าแม้ปราศจากความช่วยเหลือของมนุษย์ แผนการของพระเจ้าจำต้องสำเร็จอย่างแน่นอน การบนของเยฟธาห์อาจเป็นบทเรียนให้เราระลึกว่า เมื่อใดที่เราสงสัย ไม่ไว้วางใจพระเจ้า จนต้องพยายามทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้แน่ใจว่า แผนการของพระเจ้าจะสำเร็จ ไม่มีข้อผิดพลาด และเราจะได้รับในสิ่งที่คาดหวังไว้ แต่การทำเช่นนั้นอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เจ็บปวดแบบที่เคยเกิดขึ้นกับเยฟธาห์

 

จากเรื่องราวทั้งหมดนี้ เราจะนับว่า เยฟธาห์ เป็น “ผู้พิชิต (The Finisher)” ได้หรือไม่?

มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ตัดสินได้ เราไม่อาจกำหนดได้ว่าเส้นชัยของแต่ละคนอยู่ที่ใด แต่เราสามารถกำหนดความตั้งใจของเรา และกล่าวอย่างมั่นใจได้ว่า “ข้าพเจ้าได้ทำด้วยสุดใจแล้ว ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบสิ่งที่พระเจ้าประทานให้อย่างเต็มกำลังแล้ว”

 

ผู้วินิจฉัยเยฟธาห์เป็นนักรบผู้กล้าหาญ มีของประทานในการพูดบิดาของท่านคือกิเลอาด แต่มารดาของท่านเป็นหญิงโสเภณี จึงทำให้ท่านต้องหนีจากพี่น้องที่เกิดจากภรรยาของกิเลอาด ไปอยู่แผ่นดินโทบ แม้เยฟธาห์จะมีภูมิหลังเช่นนี้ แต่พระเจ้าทรงใช้ท่าน พระคัมภีร์บันทึกว่าพระวิญญาณของพระยาเวห์ ทรงสถิตกับเยฟธาห์ (11:29) เยฟธาห์ได้วินิจฉัยอิสราเอลอยู่ 6 ปี

แม้ชื่อของท่านจะไม่เป็นที่รู้จักอย่างผู้เผยพระวจนะท่านอื่น แต่ชื่อของท่านปรากฎอีกครั้งในรายชื่อบุคคลแห่งความเชื่อในหนังสือฮีบรู 11:32-33 “แล้วจะให้ข้าพเจ้ากล่าวอะไรต่อไปอีก เพราะไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวถึง กิเดโอน บาราค แซมสัน เยฟธาห์ ดาวิด และซามูเอล และผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย ผู้ซึ่งอาศัยความเชื่อจึงพิชิตอาณาจักรต่างๆ ปกครองด้วยความเที่ยงธรรม ได้รับสิ่งต่างๆ ที่ทรงสัญญาไว้…”

ดังนั้นไม่ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในความสงสัย หรือสถานการณ์แบบใด ขอให้เชื่อวางใจพระเจ้าอย่างสุดกำลัง รับใช้ด้วยความสามารถที่พระเจ้าประทานให้อย่างสัตย์ซื่อ… พระเจ้าทรงรักเราจนประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียว มรณาที่กางเขน เป็นขึ้นจากตาย และโดยพระคุณของพระองค์เราจึงสามารถต่อสู้อย่างเต็มกำลัง และกลายเป็น “ผู้พิชิต (The Finishers)” ร่วมกับพระองค์ได้

 

หัวข้อธิษฐาน

  1. เผื่อตนเองและครอบครัวที่จะมีความเชื่อวางใจในพระเจ้าเพิ่มพูนยิ่งขึ้น ผ่านการใช้เวลาในการอธิษฐาน และใคร่ครวญพระคัมภีร์ทุกวัน
  2. มอบสถานการณ์ที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ไว้กับพระเจ้า ขอสันติสุขที่มาจากพระเจ้าครอบครองจิตใจ
  3. เผื่อคนรอบข้างที่จะเห็นพระคุณ และความรักของพระเจ้า ผ่านวิถีชีวิตและการรับใช้ของเรา

 

Hot industry news & trends

More useful articles