February 21, 2023

สัปดาห์ที่1 : บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและอีสเตอร์

วันที่พุธ 22 – วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2023


กดเพื่อฟังบทภาวนา>> “ผู้พิชิต (The Finisher)”

วันพุธที่ 22 บทอ่านจากพระคัมภีร์   โยชูวา 15

วันพฤหัสบดีที่ 23 บทอ่านจากพระคัมภีร์  โยชูวา 16

                               บทอ่านจากพระคัมภีร์  โยชูวา 17

วันศุกร์ที่ 24 บทอ่านจากพระคัมภีร์    โยชูวา 18

วันเสาร์ที่ 25 บทอ่านจากพระคัมภีร์  สดุดี 110

                        บทอ่านจากพระคัมภีร์   สดุดี 111

วันอาทิตย์ที่ 26 บทอ่านจากพระคัมภีร์  โยชูวา 19

 

 

สัปดาห์ที่ 1  “โมเสส”

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์

 

เรื่องราวของโมเสส ปรากฎในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ในหนังสืออพยพ เลวีนิติ กันดารวิถี และเฉลยธรรมบัญญัติ  โมเสสเป็นลูกของชาวฮีบรู
อยู่ในเผ่าเลวี เกิดในประเทศอียิปต์ ครั้งที่บรรดาชนอิสราเอลเป็นเชลย บิดาของท่านมีชื่อว่า อับราม มารดาชื่อ โยเคเบด

พระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับโมเสส เมื่อฟาโรห์แห่งอียิปต์มีนโยบายลดจำนวนประชากรคนอิสราเอล โดยการฆ่าเด็กผู้ชายฮีบรูที่เกิดมา บิดาและมารดาของโมเสสได้วางโมเสสไว้ในตะกร้า แล้วนำไปซ่อนข้างกอปรือ
ริมแม่น้ำไนล์

เมื่อพระราชธิดาของฟาโรห์มาสรงน้ำที่ท่า พระนางเห็นตะกร้า ให้คนรับใช้นำขึ้นมา มีเสียงเด็กร้องไห้อยู่ในตะกร้า เปิดดูพบเด็กชายน่ารัก จึงนำไปเลี้ยง และหาแม่นมเป็นผู้ดูแล จนเติบโต นำมาอยู่ในวัง พระธิดาของฟาโรห์
ให้นามว่า “โมเสส” แปลว่า “ฉุดขึ้นมา”

โมเสสเติบโตในวัง ได้รับการศึกษาวิชาต่างๆ ชั้นสูงของมหาอำนาจอย่างอียิปต์ เมื่อท่านได้อายุได้ 40 ปี ได้ฆ่าชาวอียิปต์ และได้หนีไปอยู่กับคนมีเดียน เลี้ยงแกะ แต่งงานกับนางศิปโปราห์ บุตรของเรอูเอล มีบุตรชายชื่อ “เกอร์โชม”

พระเจ้าเรียกและเลือกโมเสสอีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่เขาเลี้ยงแกะบริเวณภูเขาโฮเรบ หรือซีนาย พระเจ้าให้หมายสำคัญ เปลวไฟออกมาจากพุ่มไม้ แต่พุ่มไม้ไม่ไหม้ พระเจ้าตรัสกับโมเสส พระเจ้าบอกโมเสสว่า พระองค์เป็นพระเจ้าของบิดาเจ้า พระเจ้าของอับราฮาม ของอิสอัค และของยาโคบ  โมเสสได้รู้จัก
พระนามและพระสัญญาของพระเจ้าผ่านทางครอบครัวที่ดูแลโมเสส เมื่อธิดาฟาโรห์หาแม่นม ซึ่งเป็นแม่ของโมเสสเอง

โมเสสเติบโตฝ่ายทางกาย ผ่านความรู้ ความชำนาญฝ่ายโลก
ทางวิทยาการของชาวอียิปต์ ขณะเดียวกันได้รับการปลูกฝัง ส่งต่อ เลี้ยงดูฝ่ายจิตวิญญาณ ความเชื่อในพระเจ้า ผ่านครอบครัว และชุมชนชาวฮีบรูเวลานั้น

พระเจ้ามอบภาระที่ยิ่งใหญ่ให้โมเสส พาชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ ไปยังแผ่นดินแห่งคำสัญญา แผ่นดินอุดมกว้างขวาง บริบูรณ์ด้วยน้ำผึ้งและน้ำนม หากเราอ่านพระคัมภีร์พบว่า โมเสสปฏิเสธพระเจ้าหลายครั้ง
มีข้อแม้หลายอย่าง แต่แล้วก็ยอมจำนนต่อแผนการของพระเจ้า

 

เมื่อพระเจ้าให้โมเสสนำชนชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ โมเสส
พบเจออุปสรรคมากมาย เช่น ภัยพิบัติ 10 ประการ ความแห้งแล้งกันดารตลอดการเดินทาง ความขัดแย้งระหว่างชนชาติเดียวกัน ความน่ากลัวจากศัตรู การไม่เชื่อฟังของคนอิสราเอล และอื่นๆ

พระเจ้าหนุนใจโมเสส ใช้เวลาในการเดินทางตลอดเวลา 40 ปี
จนมาถึงภูเขาเนโบ ที่ยอดเขาปิสกาห์ พระเจ้าสำแดงให้โมเสสเห็นแผ่นดินแห่งคำสัญญา โมเสสไม่มีโอกาสได้เข้าไป แต่ชนรุ่นหลังได้มีโอกาสครอบครอง
และได้อยู่ในแผ่นดินแห่งคำสัญญา และโมเสสสิ้นชีวิตที่แผ่นดินของชาวโมอับ พระคัมภีร์บันทึกว่า “เมื่อโมเสสสิ้นชีวิตนั้นท่านมีอายุหนึ่งร้อยยี่สิบปี นัยน์ตาของท่านไม่ได้มัวไป หรือกำลังของท่านก็ไม่ถดถอย และคนอิสราเอลคร่ำครวญถึงโมเสส ณ ที่ราบโมอับสามสิบวัน จึงสิ้นสุดวันร้องไห้ไว้ทุกข์ถึงโมเสส”
(เฉลยธรรมบัญญัติ 34:7-8)

 

หากเรามองเส้นทางของโมเสส เราพบว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโมเสส ให้หมายสำคัญมากมาย การอัศจรรย์หลายอย่าง เพื่อยืนยันว่าพระเจ้าสถิต
อยู่ด้วย เราเห็นชัยชนะหลายอย่าง การที่โมเสสนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ และชัยชนะที่สำคัญที่เราไม่สามารถมองข้ามไปได้ การที่โมเสสชนะใจของตนเอง เชื่อฟัง ยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า และยอมแบกภาระอันยิ่งใหญ่นี้ แม้ว่าไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินแห่งคำสัญญา แต่โมเสสก็ได้ทำตามน้ำพระทัยและพระประสงค์แล้ว

 

หัวข้ออธิษฐาน

  1. บรรดาผู้นำของโลก มีความรัก เมตตา ความชอบธรรม และสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นท่ามกลางมวลมนุษย์ และสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง
  2. บรรดาผู้นำคริสตจักรทั่วโลก ทำพันธกิจแห่งการคืนดี นำคริสตจักรไปสู่แผ่นดินของพระเจ้า
  3. ผู้นำของคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ คณะธรรมกิจ คณะมัคนายก ประธานแผนกต่างๆ ได้รับการทรงนำจากพระเจ้าร่วมกัน
Hot industry news & trends

More useful articles