March 2, 2022

สัปดาห์ที่ 1: ครั้งแล้วครั้งเล่า – การถวายบูชา

สัปดาห์ที่ 1: บทภาวนาเทศกาลเข้าถึงธรรมและวันอีสเตอร์ 2022

(ครั้งเดียวเป็นพอ Once for all)

หัวข้อ “ครั้งแล้วครั้งเล่า – การถวายบูชา”

วันพุธที่ 2 – วันเสาร์ที่ 5 มี.ค. 2022

โดย คศ.นันทน์ ศิริสุจินต์

เสียงอ่านพระคัมภีร์จากพี่น้องสมาชิก

กันดารวิถี 25 – 27/ สุภาษิต 5 

วันพุธที่ 2 มี.ค.      >> กันดารวิถี 25

วันพฤหัสที่ 3 มี.ค. >> กันดารวิถี 26

วันศุกร์ที่ 4 มี.ค.    >> กันดารวิถี 27

วันเสาร์ที่ 5 มี.ค.   >> สุภาษิต 5

________________________________________________

.

โรคโควิด-19 ได้สร้างความปั่นปวน (Disrupt) และบังคับให้เราต้องปรับตัวในแทบทุกด้านของชีวิต เราจึงได้ยินคำว่า Reskill, Rethink และ Relearn อยู่บ่อย ๆ ซึ่งหากย้อนมองเรื่องราวความยากลำบากในพระธรรมกันดารวิถี อาจเป็นไปได้ว่าพระเจ้าได้พยายาม สร้างทักษะใหม่ (Reskill) แก่ชาวยิวกว่า 2 ล้านชีวิตที่ไม่เคยย่างเท้าออกจากดินแดนอียิปต์ให้สามารถเดินทางและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีระเบียบและวินัย พระองค์ใช้เวลาเกือบ 40 ปีในการสอนให้พวกเขา เปลี่ยนวิธีคิด (Rethink) จากทาสไร้สิทธิ ให้ปกป้องตนเองรวมถึงรับผิดชอบผลของการกระทำต่าง ๆ และพระยาห์เวห์ได้สอน (Relearn) ชนชาติที่กว่า 400 ปี รู้จักพระองค์เพียงผ่านคำบอกเล่าให้เข้าใจถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์

.

ซึ่งการถวายเครื่องบูชานั้น มองผิวเผินอาจจะเป็นเพียงพิธีกรรม แต่แท้จริงแล้วเป็นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ การถวายประจำเทศกาลเป็นการถวายผลผลิตรุ่นแรกเพื่อสร้างสำนึกว่าความสำเร็จและสิ่งดีต่าง ๆ ในชีวิตนั้นล้วนมาจากพระเจ้า การถวายประจำสัปดาห์นั้น แสดงถึงความสำคัญของวันสะบาโตที่ต้องสงวนไว้แก่พระเจ้า ส่วนการถวายเครื่องบูชาประจำวันนั้น นอกจากจะเป็นการย้ำเตือนถึงความน่าสะอิดสะเอียนของความบาปที่มนุษย์ทำเป็นประจำผ่านเสียงร้อง ซากศพ และคาวเลือดบนแท่นบูชา ซึ่งชี้ให้เห็นความสำคัญของการเสด็จมาพระเยซูคริสต์ที่พระโลหิตของพระองค์ช่วยชำระเราให้บริสุทธิ์แล้ว ยังสะท้อนให้เห็นความจำเป็นในการเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นประจำทุกวัน

.

และเช่นเดียวกับชาวอิสราเอลในสมัยนั้นที่อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมตนต้องทำพิธีกรรมเหล่านั้นครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีวันจบสิ้น เราเองก็อาจจะสงสัยว่าเหตุใดแม้จะอธิษฐานทูลขอครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ก็ยังล้มลงในบาป ยังต้องประสบกับความเจ็บปวด ความป่วยไข้ ความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิต อาจจะไม่มีคำตอบใดที่ถูกต้องสำหรับคำถามดังกล่าว แต่ขอหนุนใจให้ท่านเข็มแข็ง กล้าหาญและเฝ้าอดทนรอ เพราะพระเจ้าอาจจะกำลังช่วยท่าน Reskill, Rethink และ Relearn ผ่านทางประสบการณ์เหล่านั้นเช่นเดียวกับชนชาติอิสราเอลก็เป็นได้

.

การอธิษฐานนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงพระเจ้า แต่เปลี่ยนแปลงผู้ทูลขอ – โซเรน เคียร์เคกอร์ด

Prayer does not change God but changes him who prays. Soren Kierkegaard

 

 

Hot industry news & trends

More useful articles