December 12, 2023

สัปดาห์ที่ 3 : พระเจ้าทรงเห็น

(พระเจ้าทรงเห็น)

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2023

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “พระเจ้าทรงเห็น”

บทอ่านจากพระคัมภีร์  ปฐมกาล 16 : 13 

 

            นางเรียกพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ตรัสกับนางว่า “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทอดพระเนตรเห็นข้าพระองค์”
และนางพูดว่า “บัดนี้ฉันได้เห็นพระองค์ผู้ทรงเห็นฉัน” 

 

             วันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้านั่งทำงานและปล่อยให้เพลงจากยูทูปรันไปเรื่อยๆ มีเพลงหนึ่งทำให้ข้าพเจ้าต้องหยุด และตั้งใจฟัง เสียงเครื่องดนตรีบรรเลงช่วงเริ่มต้น
กระตุ้นจินตนาการของข้าพเจ้า การเดินทางของเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องเหมือนกำลังวิ่งไล่หยอกล้อกัน ทำนองของท่อนฮุค..ติดหูฟังง่าย (แต่ร้องตามไม่ง่ายเลย)
เมื่อฟังซ้ำอีกครั้งเพื่อจับใจความเนื้อหาของเพลง ฟังไปได้ครึ่งเพลงข้าพเจ้าก็รู้สึกจุกคอ แล้วก็น้ำตาแตก
เพลงเล่าเรื่องราวของบุคคลในพระคัมภีร์หลายคนที่สิ้นหวังและ
เพราะพระองค์ทรงเห็น พวกเขาจึงได้เผชิญหน้ากับพระเจ้า แล้วชีวิตของพวกเขาก็ไม่เหมือนเดิม เราทุกคนจะต้องพบเจอกับถิ่นทุรกันดาร ทะเลทรายแห่งความสิ้นหวังไม่ทางใด
ก็ทางหนึ่ง อาจเป็นเรื่องงาน ความสัมพันธ์ การเงิน ความเป็นอยู่ ดีกรีความเข้มข้นของความสิ้นหวังอาจจะไม่เท่ากัน แต่เรารู้จักประสบการณ์นั้นกัน
ทุกคน
เมื่อข้าพเจ้าต้องเจอภาวะสิ้นหวัง มองไม่เห็นความเป็นไปได้ในชีวิต ไม่เห็นแม้กระทั่งคุณค่าในตัวเอง ร้องเรียกพระเจ้าแต่ก็ดูเหมือนพระองค์ไม่หันมา ข้าพเจ้าถูกสะกิดใจ
ให้เริ่มใช้เวลาอย่างตั้งใจกับพระเจ้า จึงเข้าใจมากขึ้นว่า
พระเจ้าทรงเป็นคำพูดของพระองค์ เมื่อบอกว่า ทรงเห็น ไม่ใช่แค่เห็น พระองค์ทรงได้ยิน และทรงเข้าใจสถานการณ์ที่เรา
กำลังเผชิญอยู่ด้วย  พระองค์อยู่ด้วย
ไม่เคยวางมือจากการดูแลพิทักษ์รักษาเรา พระองค์เป็นความสว่าง เป็นโล่ เป็นปัญญา เป็นทนายแก้ต่างให้เรา ไม่มีใครรอดไปจากสายตา
ของพระองค์ได้เลย อยากชวนให้พี่น้องจินตนาการภาพนี้ด้วยกัน 

           “พระเจ้าทรงเป็นรัศมีไฟที่ล้อมรอบเรา สง่าราศรีของพระองค์ปกคลุมเรา  พลังแห่งการทรงสถิตของพระองค์อยู่กับเรา พระเจ้ามั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง พระองค์โอบประคองเรา
ด้วยมือขวาอันทรงฤทธิ์ของพระองค์  เห็นภาพแบบนี้แล้วรู้สึกดีไหม อยากบอกว่านี่ความคือความจริงที่เกิดขึ้นกับเราทุกวัน ไม่ต้องจินตนาการขึ้นมาเอง พระองค์ห่อหุ้มเราไว้
ในพระองค์ทุกวัน การทรงเห็นของพระองค์ตามมาด้วยการกระทำที่เต็มล้นด้วยความรักเสมอ!” 

 

Cr. : เพลง The God Who Sees ขับร้องโดย Nicole C. Mullen ลองหาฟังดูนะคะ

หัวข้ออธิษฐานสำหรับวันนี้   

ขอให้ผู้คนที่กำลังสิ้นหวังและแตกสลายได้พบพระเจ้าผู้ทรงทอดพระเนตรเห็นเขา

Hot industry news & trends

More useful articles