December 12, 2023

สัปดาห์ที่ 3 : พระเจ้าทรงจัดเตรียม

(พระเจ้าทรงจัดเตรียม)

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2023

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “พระเจ้าทรงจัดเตรียม”

บทอ่านจากพระคัมภีร์  ปฐมกาล 22 : 11 – 14

         หากเราเคยมีประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวไปกับคณะทัวร์ ที่ได้รับการบริการโดยบริษัทการท่องเที่ยวแล้วนั้น เราเองก็จะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการอำนวย
ความสะดวกสบาย ตั้งแต่เราเดินทางไปถึงที่นัดหมาย จากนั้นก็จะได้รับการต้อนรับและการบริการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทาง เรื่องอาหารการกิน
เรื่องที่พักอาศัย
เรื่องการท่องเที่ยว เรื่องนัดหมายและกำหนดการต่างๆ เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะได้รับการจัดเตรียมไว้อย่างดี เพื่อที่จะให้เราและคณะ
ได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข
และมีประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการท่องเที่ยว

           แต่ประสบการณ์ของผู้เชื่อในพระเจ้านั้น คงไม่ได้ราบรื่นเรียบร้อย ได้รับการจัดเตรียม หรืออำนวยความสะดวกดังเรื่องที่กล่าวไปข้างต้น การเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้า
บางครั้งก็เป็นเรื่องที่ง่ายและเรื่องที่ยากในเวลาเดียวกัน
พระวจนะหลายตอนที่กล่าวอย่างเรียบง่ายและสั้นๆ ว่าเพียงเรามีความเชื่อเราก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
อีกทั้งพระวจนะก็ยังหนุนใจให้เราเชื่อและวางใจในพระเจ้าอีกด้วย แต่เมื่อสถานการณ์ของชีวิตไม่ได้สอดคล้องกับที่พระวจนะ
กล่าวนั้น เราจะยังเชื่อและวางใจในพระเจ้าได้อย่างไร
หากเรายังมีคำถามและความสงสัยที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราตอบสนองต่อพระวจนะหรือต่อ
ความเชื่อของเราที่มีในพระเจ้าได้อย่างไร 

           เรื่องของอับราฮัมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการตอบสนองในสถานการณ์ที่ยากเกินความเข้าใจในชีวิต และช่วยให้เราเข้าใจเรื่องการจัดเตรียมของพระเจ้าผ่านเหตุการณ์นี้
ในเรื่องที่พระเจ้าได้ทดลองใจอับราฮัมในการถวายบุตรคนเดียว คืออิสอัค ที่พระเจ้าตรัสกับท่านว่าให้นำบุตรคนนี้ไปถวายเป็นเครื่องบูชาบนภูเขาลูกหนึ่งที่พระเจ้าจะบอก
อับราฮัมก็ทำตามโดยพาบุตรของเขาไปที่นั้น ระหว่างทางที่ขึ้นภูเขานั้นก็มีบทสนทนาระหว่างพ่อกับลูกถึงเรื่องของเครื่องบูชา โดยฝ่ายอิสอัคสงสัยว่าลูกแกะสำหรับเครื่องบูชานั้น
อยู่ที่ไหน ส่วนอับราฮัมก็ตอบว่า
พระเจ้าได้จัดเตรียมลูกแกะนั้นไว้แล้ว เมื่อมาถึงที่ที่พระเจ้าได้ตรัสกับฮับราฮัมไว้ เขาได้สร้างแท่นบูชาและมัดอิสอัควางไว้บนแท่นบูชานั้น
แล้วเขาก็ยกมีดจะฆ่าบุตรชายของเขา แต่ก็มีทูตสวรรค์เรียกเขาและกล่าวห้าม และบอกว่าพระเจ้า
รู้แล้วว่าเขาเองมีความยำเกรงพระเจ้า และไม่ได้หวงบุตรคนเดียวที่มี
จากนั้นเมื่อเขาเงยหน้าขึ้น ก็พบว่ามีแกะผู้ตัวหนึ่งมีเขาติดอยู่ที่พุ่มไม้ อับราฮัมจึงจับแกะนั้นนำมาถวายเป็นเครื่องบูชาแทนบุตรชายของเขา เขาจึงเรียกที่นั้นว่า
“ยาห์เวห์ยิเรห์”
ซึ่งแปลว่า พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ เรื่องนี้เห็นถึงการจัดเตรียมของพระเจ้า โดยเริ่มจากสิ่งที่ไม่มีให้กลายเป็นสิ่งที่มี จากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลับกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้
หนุนใจให้เราเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้า และมีความยำเกรงพระเจ้า
ในทุกสถานการณ์ของชีวิต ให้มั่นใจว่าพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้อย่างดีพร้อม
ตามน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ไม่ช้าและ
ไม่สาย ทรงทันเวลาเสมอ

          ดังนั้น ช่วงคริสต์มาสจึงเป็นช่วงเวลาที่เราเห็นถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ โดยพระองค์ได้ประทานชีวิตของพระเยซูให้มาบังเกิดในโลก
โดยให้พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน แล้วพระองค์เป็นทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย ก็เพื่อรับโทษความผิดบาปของมนุษย์
และนำมนุษย์กับพระเจ้ากลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่ง   

 

หัวข้ออธิษฐานสำหรับวันนี้

  1. ให้เรามีความเข้าใจและขอบพระคุณในทุกๆการจัดเตรียมของพระเจ้า
  2. ให้เรามีความยำเกรงต่อพระเจ้า เชื่อวางใจ และรอคอยเวลาของพระองค์
Hot industry news & trends

More useful articles