December 20, 2023

สัปดาห์ที่ 4 : เราเป็นอาหารแห่งชีวิต

(เราเป็นอาหารแห่งชีวิต)

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2023

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “เราเป็นอาหารแห่งชีวิต”

บทอ่านจากพระคัมภีร์  ยอห์น 6 : 1 – 40

            เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2023 ที่เมือง กวางโจว ประเทศจีน ได้มีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ และในวันนั้นมีการแข่งขันเทวันโดหญิง น้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม
หนึ่งในนักกีฬาไทยที่ชื่อ ภาณิภัค วงค์พัฒนกิจ(น้องเทนนิส) ได้แข่งขันกับ กั๊วจง เจ้าภาพจากจีนซึ่งการแข่งขันครั้งนี้
ภาณิภัค เป็นฝ่ายชนะและได้รับเหรียญทองในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ หลังจากการแข่งขันเขาให้สัมภาษณ์ว่าก่อนที่จะมีการแข่งขันช่วงเก็บตัวและฝึกซ้อม
เขาต้องดูแลร่างกายของเขาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาหารอย่างหมูกระทะซึ่งเป็นสิ่งที่ชอบแต่ต้องปฏิเสธที่จะกินอาหารเหล่านี้
เพราะเขารู้ดีว่าอาหารประเภทนี้
ไม่ได้ส่งผลดีต่อสุขภาพ และอาจกระทบต่อเป้าหมายและะความสำเร็จของตัวเองในครั้งนี้ได้ ดังนั้นเขาจึงต้องระมัดระวังอาหารทุกชนิดเป็นพิเศษ และบังคับตัวเอง
ให้อยู่ในกรอบของอาหารที่มีประโยชน์

           ในยอห์น 6:35 พระเยซูทรงตรัสว่า “เราเป็นอาหารแห่งชีวิต” อาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพไม่เพียงแต่อาหารฝ่ายร่างกาย แต่สิ่งที่พระเยซูคริสต์กล่าวถึงนั้น
คืออาหารฝ่ายวิญญาณเพราะพระเยซูคริสต์ทรงกล่าวอีกว่า
“จิตวิญญาณเป็นที่ให้มีชีวิต” (ยอห์น 6:63 ) มีคริสเตียนมากมายที่ไม่เข้มแข็งในการติดตามพระเจ้า
เนื่องจากอ่อนในการอธิษฐาน อ่อนในการอ่านพระคัมภีร์ อ่อนในการฟังพระวจนะ อ่อนในการมานมัสการพระเจ้า คริสเตียนต้องรับอาหารฝ่ายวิญญาณเพื่อเสริมเติมแต่งชีวิต
ให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า พระเยซูคริสต์ทรงกล่าวอีกว่า ดังนั้นมนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารฝ่ายร่างกายอย่างเดียวไม่ได้ 
แต่ต้องบำรุงด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณ
คือพระวจนะของพระเจ้า เพื่อที่เราจะมีชีวิตเป็นที่พอพระทัยสำหรับพระเจ้า 

ดังนั้น จากพระวจนะของพระเจ้าในยอห์น 6:35 เราจะต้องทำอย่างไรเพื่อเราจะได้อาหารฝ่ายวิญญาณ และมีชีวิตฝ่ายวิญญาณอย่างเข้มแข็งและมั่นคงได้

  1. มาหาพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นอาหารแห่งชีวิต (เวลางานหนัก เวลาเหนื่อย เวลาทุกข์ ให้มาหาพระเจ้า [มัทธิว11:28] )
  2. วางใจในพระเยซูคริสต์ และดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระองค์ (เวลาที่หมดปัญญา เวลาที่ชีวิตสะดุด ให้วางใจพระเจ้า [สุภาษิต 3:5-6] )

 

หัวข้ออธิษฐานสำหรับวันนี้

  1. เผื่อคริสเตียนที่จะรักในการดูแลชีวิตฝ่ายวิญญาณเพื่อชีวิตจะราบรื่น
  2. เผื่อผู้ที่ อ่อนแอ ท้อแท้ หมดกำลังใจ หมดความหวัง ล้มเหลว ให้ลุกขึ้นมาหา และวางใจในพระเยซูคริสต์

 

Hot industry news & trends

More useful articles