December 30, 2023

สัปดาห์ที่ 5 : พระเจ้าทรงอยู่กับเรา

(พระเจ้าทรงอยู่กับเรา)

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2024

———————————————————————————————————————

กดเพื่อฟัง>> เสียงบทภาวนา “พระเจ้าทรงอยู่กับเรา”

บทอ่านจากพระคัมภีร์ อิสยาห์ 41:10 

          ในปัจจุบันคริสเตียนจำนวนไม่น้อยอ่านพระคัมภีร์ในโทรศัพท์มือถือผ่านแอพลิเคชั่นต่างๆ มากขึ้น หนึ่งในแอพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ YouVersion
ในปี ค.ศ.2020 แอพลิเคชั่น YouVersion นี้ ได้พบสถิติข้อพระคัมภีร์ที่มีการส่งต่อ คั่นหน้าหนังสือ และขีดเน้นข้อความมากที่สุดในปีนั้นคือ
ข้อพระคัมภีร์จากอิสยาห์ 41:10
เรายังจำได้หรือไม่ ว่ามีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นในปี ค.ศ.2020 นั่นคือ การเริ่มต้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในขณะนั้น ผู้คนรู้สึกตื่นตระหนก หวาดกลัว กังวล
และโดดเดี่ยวเพราะต้องแยกตัวออกห่างจากผู้คน และในขณะเดียวกันก็มีผู้คนที่แสวงหาความหวังและพบกับความหวังผ่านข้อพระคัมภีร์นี้  ได้พบกับความจริงที่บอกว่า
พระเจ้าทรงสถิตกับพวกเขา

          ข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่า “อย่ากลัวเลย” พบอยู่ในพระคัมภีร์หลายตอน สิ่งนี้ชี้ให้เราเห็นว่ามนุษย์นั้นง่ายเหลือเกินที่จะรู้สึกกลัว ในอิสยาห์ 41:10 ได้เริ่มต้นว่า
“อย่ากลัวเลย” เพราะเหตุใดเราจึงไม่ต้องกลัว นั่นเป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเรา พระเจ้าผู้ทรงมีอำนาจ ผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน ทรงปกครองอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง
นอกจากนั้นพระเจ้าองค์นี้ยังเสริมทรงกำลัง ช่วยเหลือ
และประคับประคองชีวิตด้วยพระหัตถ์ขวาอันชอบธรรมของพระองค์ ช่างเป็นพระสัญญาที่น่าอัศจรรย์จริงๆ

          ในประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอล พระคัมภีร์บันทึกว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับพวกเขาและช่วยเหลือชีวิตพวกเขาอยู่เรื่อยมา เมื่อคนอิสราเอลอพยพออกจากอียิปต์
หนีจากการถูกไล่ตามโดยทหารชาวอิยิปต์ พวกเขาไม่สามารถหนี
ต่อไปได้เพราะมีทะเลแดงอยู่ตรงหน้า พวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่หวาดกลัวและหมดหวัง
แต่พระเจ้าทรงแยกทะเลแดงออกเป็น 2 ฝั่ง ทำให้พวกเขาสามารถเดินบนแผ่นดินแห้งและหนีรอดจากทหารอิยิปต์ได้สำเร็จ พระเจ้าทรงช่วยกู้คนอิสราเอลในรูปแบบที่มนุษย์
ไม่อาจคาดคิดได้

            เราเองเคยเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตของเราในอดีตอะไรบ้าง เราเคยก้าวผ่านปัญหาที่ดูเหมือนว่าเป็นไม่ได้หรือไม่อย่างไร
ผมเชื่อแน่ว่าเราทุกคนเคยเผชิญและเคยผ่านเหตุการณ์ที่ยากไปได้ พระเจ้าทรงช่วยเหลือเราในเวลานั้น เรายืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะพระองค์
ผมเองก็เคยเผชิญกับปัญหาที่ดูเหมือนยากที่จะแก้ไข แต่หลายครั้งพระเจ้าก็ช่วยผมโดยวิธีที่ผมไม่อาจคาดคิด  ผมจึงสามารถมาอยู่ตรงนี้ได้

           ในปีนี้ คุณอาจยังคงเผชิญกับปัญหาและความยากลำบากบางอย่างอยู่ คุณอาจรู้สึกว่าคุณไม่สามารถทำได้ ไม่สามารถก้าวต่อไปได้ แต่พระวจนะของพระเจ้าบอกกับเราว่า 

“อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะเสริมกำลังเจ้า เราจะช่วยเจ้า
เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา” (อิสยาห์ 41:10)

นี่คือพระสัญญาของพระเจ้า ให้เราจดจำและไม่ลืมพระสัญญานี้ และให้เราก้าวเดินต่อไปกับพระองค์ในปีนี้ และในปีที่กำลังจะมาถึง อาเมน

 

หัวข้ออธิษฐาน

เรามีสิ่งใดที่กำลังกลัวอยู่ ให้เราอธิษฐานมอบเรื่องนั้นไว้กับพระองค์ และที่เราจะไม่ลืมว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับเรา พระองค์จะเสริมกำลังและช่วยเหลือเราอย่างแน่นอน

Hot industry news & trends

More useful articles