December 25, 2021

จงเข้มแข็งและอย่ากลัว

จงเข้มแข็งและอย่ากลัว (วันอาทิตย์ที่ 26 ธ.ค. – วันเสาร์ที่ 1 ม.ค. 2022)


ตารางเสียงพี่น้องสมาชิกเพื่อการอ่านใคร่ครวญ

วันอาทิตย์ที่ 26 ธ.ค. 2021       >> สุภาษิต 4

วันจันทร์ที่ 27 ธ.ค 2021          >> อิสยาห์ 35

วันอังคารที่ 28 ธ.ค 2021         >> อิสยาห์ 36

วันพุธที่ 29 ธ.ค. 2021             >> อิสยาห์ 37

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธ.ค. 2021    >> อิสยาห์ 38/ อิสยาห์ 39

วันศุกร์ที่ 31 ธ.ค. . 2021          >> สดุดี 120/ สดุดี 121

วันเสาร์ที่ 1 ม.ค. . 2021           >> สดุดี 131

.

ผู้คนกลัวอะไร? ความมืด ผีปีศาจ ความชั่วร้าย กลัวตกงาน กลัวคนไม่ดี กลัวแบบไม่มีเหตุ กลัวตาย กลัวเป็นโรคร้ายแรง กลัวไม่มีข้าวกิน ใช้หนี้ไม่ได้ กลัวเสียใจ สูญเสีย ล้มเหลว ผิดหวัง ถูกหักหลัง กลัวโดดเดี่ยว ไม่มีเพื่อน กลัวภัยพิบัติ กลัวอนาคต บางคนอาจจะกลัวที่แคบ กลัวความสูง กลัวตกน้ำ กลัวการขึ้นขึ้นบิน กลัวโจรขึ้นบ้าน กลัวสัตว์เลื้อยคลาน กลัวเทคโนโลยี กลัวการพูดในที่สาธารณะ และอื่นๆอีกมากมาย … พี่น้องกลัวอะไร?

.

พระเจ้าทรงเป็นองค์อิมมานูเอล คือ พระเจ้าสถิตกับเรา(God with us) แปลว่า “พระเจ้ากับเรา” หรือ “ผู้ที่อยู่กับเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า” (อสย.7:14, มธ.1:23) หากจะมีอะไรที่อยู่กับเราได้ตลอดเวลาหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นเงา ดังที่ว่า “เงาตามตัว” ไปกับเราในทุกที่ หากมีแหล่งกำเนิดแสงไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็จะทำให้เกิดเงา พระเจ้าไม่ได้ทรงเป็นความสว่างที่เกิดจากภายนอก แต่ทรงเป็นความสว่างภายใน คือ ทรงอยู่กับเราทั้งหลายภายในชีวิตจิตใจเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นความสว่างในชีวิตของทุกคนที่เชื่อและวางใจ พระองค์ทรงประทานสติปัญญา การแก้ไขปัญหา การวางแผน ทรงนำทาง ทรงจัดเตรียม การชำระบาป และยิ่งหากเราทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ ก็จงอย่ากลัวเลย พระองค์ที่อยู่กับท่านทุกเส้นทาง

.

ในหนังสือผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ได้กล่าวว่า “จงเสริมกำลังแก่มือที่อ่อนแรง และทำหัวเข่าที่โอนเอนให้มั่นคง .. จงเข้มแข็งเถอะ และอย่ากลัวเลย.. พระองค์จะเสด็จมา และจะช่วยท่านให้รอด” อสย.35:3-4 คำสัญญานี้เป็นจริงแล้วในพระเมสิยาห์

.

ผู้ที่ได้รับการเจิมคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้า พระองค์ได้เสด็จมาแล้ว ทรงกระทำให้ “ตาของคนตาบอดจะได้เห็น และหูของคนหูหนวกจะได้ยิน คนง่อยจะกระโดดอย่างกวาง และลิ้นของคนใบ้จะโห่ร้องยินดี เพราะน้ำจะพลุ่งขึ้นมาในถิ่นทุรกันดาร และลำธารเกิดขึ้นในที่ราบแห้งแล้ง

.

พื้นดินร้อนจัดจะกลายเป็นสระน้ำ และพื้นดินแห้งผากจะเป็นน้ำพุ ในโพรงที่หมาป่าเคยนอนพักอยู่

           หญ้าจะโตเป็นต้นอ้อและต้นกก” อสย.35:5-7 เป็นหมายสำคัญว่า พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า

           ทรงฤทธานุภาพ ทรงช่วยให้รอด ทรงเปลี่ยนความโศกเศร้า ความขมขื่น ผิดหวัง กลายเป็นความชื่นบาน

            พระองค์ทรงสำแดงความรักของพระองค์ คือในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น

            พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา

.

ท่ามกลางสถานการณ์ยากลำบาก ขอให้เราหนุนใจกัน ดูแลซึ่งกันและกัน ดังใน ฮีบรู 12:12 ว่า

 “เหตุฉะนั้นจงเสริมกำลังมือที่อ่อนแรง และเข่าที่อ่อนล้า”

เพื่อให้เราทั้งหลายเข้มแข็งขึ้น ท่ามกลางความกลัว

.

หัวข้ออธิษฐาน

  1. เผื่อผู้คนที่กำลังอ่อนแรงและต้องการกำลังใจ
Hot industry news & trends

More useful articles