December 4, 2021

คำพยากรณ์และคำพิพากษาของจอมราชัน

สัปดาห์ที่ 2: คำพยากรณ์และคำพิพากษาของจอมราชัน (วันอาทิตย์ที่ 5 ธ.ค. – วันเสาร์ที่ 11 ธ.ค. 2021)


ตารางเสียงพี่น้องสมาชิกเพื่อการอ่านใคร่ครวญ

วันอาทิตย์ที่ 5 ธ.ค. 2021       >> สุภาษิต 1

วันจันทร์ที่ 6 ธ.ค 2021          >> อิสยาห์ 17/ อิสยาห์ 18

วันอังคารที่ 7 ธ.ค 2021         >> อิสยาห์ 19

วันพุธที่ 8 ธ.ค. 2021             >> อิสยาห์ 20/ อิสยาห์ 21

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธ.ค. 2021    >> อิสยาห์ 22

วันศุกร์ที่ 10 ธ.ค. . 2021        >> อิสยาห์ 23

วันเสาร์ที่ 11 ธ.ค. . 2021        >> สดุดี 32

 

อ.อรพรรณ โพธิ์ทอง

จำต้องมีคำพยากรณ์และคำพิพากษา

จำต้องมีการยุติความอธรรม ด้วยความชอบธรรม

.

ครุวาท หมายถึง คำพูดที่หนักและรุนแรง คำนี้ในภาษาฮีบรูมีสองความหมาย อาจแปลได้อีกว่า “ภาระของพระยาห์เวห์” (ยรม. 22:23)

“แม้ว่าในสมัยของอิสยาห์ เยรูซาเล็มยังไม่ถูกทำลาย แต่อิสราเอลก็ไปถึงจุดที่กู่ไม่กลับแล้ว พวกเขาได้ ปฎิเสธพระเจ้า พระเจ้าทรงสะอิดสะเอียนกับจริยธรรมเสื่อมโทรม ความอยุติธรรมของสังคมและการหน้าไว้หลังหลอกทางศาสนา แต่กระนั้นพระองค์ยังพร้อมที่จะให้อภัย (อสย.1:18-20) และสิ่งที่แน่นอนคือ การพิพากษาที่รุนแรงและเฉียบพลัน จะตกแก่คนที่ยืนกรานปฎิเสธพระเจ้า”

สรุปความจากหนังสือคู่มือพระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์, หน้า 378

.

ข้อความข้างต้นพอจะอธิบายให้เราได้เห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยอิสยาห์

“พระยาห์เวห์จอมทัพ…พระยาห์เวห์ พระเจ้าของอิสราเอล…พระยาเวห์จอมทัพผู้ เป็นองค์เจ้านาย” คือ พระลักษณะของพระเจ้าที่ปรากฎบ่อยครั้งในหนังสืออิสยาห์ พระเจ้าจอมราชันผู้ทรงยุติธรรม ไม่อาจนิ่งเฉยต่อการกระทำและใจดื้นรั้นที่ไม่หันกลับของชนชาติอิสราเอลและประชาติต่างๆ (อสย.17:10) “เพราะเจ้าได้หลงลืมพระเจ้าแห่งความรอดของเจ้า และไม่ได้จดจำพระศิลาแห่งการลี้ภัยของเจ้า” โดยเฉพาะกษัตริย์ซึ่งมีหน้าที่รักษาสวัสดิภาพของบ้านเมือง และยำเกรงพระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ …เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาไม่หันกลับจากความผิดบาป ทั้งยังละเลยและไม่พึ่งพาพระเจ้า ทำให้พระเจ้าทรงตีสอนด้วยการให้อิสราเอลตกเป็นเชลย และให้ประชาชาติต่างๆ เป็นเครื่องมือในการขัดเกลาอิสราเอล

.

คารุวาท แก่ บาบิโลน อัสซีเรีย (อสย.13:1-14:27) ฟีลิสเตีย (14:28-32)โมอับ (15-16)ดามัสกัสและสะมาเรีย (17) เอธิโอเปีย/คูช (18) อียิปต์/ซูดาน (19-20) บาบิโลน เอโดม อาระเบีย (21)เยรูซาเล็ม (22) และไทระ (23)

สิ่งใดที่พวกเขาตั้งใจนั้น จะไม่เกิดผล ทั้งที่ควรจะเกิดผล…เมื่อเขาหว่านสิ่งใดในผืนดิน จะไม่ได้เก็บเกี่ยวด้วยความยินดี แต่จะเก็บเกี่ยวผลของความขมขื่นใจ ความร้างเปล่า ความสิ้นหวัง และรอวันถูกทำลาย

.

ในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ อิสยาห์น่าจะเป็นผู้ที่เข้าใจถึงความรู้สึกของพระเจ้าได้ดีที่สุด ไม่เพียงแต่ครุวาทที่เปิดเผยผ่านท่านเท่านั้น แต่ชีวิตและการกระทำของท่านคือ ครุวาท คำพิพากษานั้น…

(อสย.20) “ในเวลานั้นพระยาห์เวห์ตรัสโดยอิสยาห์บุตรอามอสว่า “จงไปและแก้ผ้ากระสอบเป็นสัญลักษณ์ของการไว้ทุกข์ออกจากบั้นเอวของเจ้า และถอดรองเท้าออกจากเท้าของเจ้า” แล้วท่านก็ทำตาม คือเดินเปลือยกายและเท้าเปล่า และพระยาห์เวห์ตรัสว่า “อิสยาห์ผู้รับใช้ของเราเดินเปลือยกายและเท้าเปล่าเป็นเวลา 3 ปี เป็นสัญญาณและหมายสำคัญแก่อียิปต์และแก่คูช…ทั้งหนุ่มสาวและคนแก่ ไปแบบเปลือยกายและเท้าเปล่าทั้งเปิดก้น ยังความอับอายแก่อียิปต์ “ ความอับอายที่กำลังจะเกิดขึ้น คือ ความอับอายที่อิสยาห์กำลังได้รับและถ่ายทอดออกมา…แม้จะหมดหวังกับชนชาติเหล่านี้ แต่อิสยาห์ได้มอบชีวิตและความหวังทั้งหมดไว้ในพระเจ้าจอมราชัน

.

การตอบสนองต่อคำเตือนนั้นควรเป็นอย่างไร? (อสย.9:8-10:4) …สำนึกผิดและ กลับใจใหม่ แสวงหาพระพักต์พระเจ้า หรือ ยังอยู่ในความผิดบาปและหันไปพึ่งพาสิ่งอื่น

การตอบสนองต่อพระสัญญานั้นควรเป็นอย่างไร? (อสย.9:1-7)…อิสยาห์ คือผู้แรกที่สำนึกผิดและกลับใจใหม่ หลังจากได้รับการเปิดเผยว่าพระเจ้าทรงเป็นจอมราชัน (อสย.6)

 

จำต้องมีคำพยากรณ์และคำพิพากษา

จำต้องมีการยุติสิ่งอธรรม ด้วยความชอบธรรม

จำต้องมีการเสด็จมาของจอมราชัน…นำประชากรกลับใจ

และเสด็จมาอีกครั้งเพื่อ…นำกลับสู่นิรันดร์

.

หัวข้ออธิษฐาน

  1. ใคร่ควรญและสำรวจชีวิต ขอพระเจ้าเปิดเผยสิ่งที่จำต้องได้รับการแก้ไขและช่วยเหลือ ขอพระเจ้าเมตตาให้มีกำลัง มีชัยชนะในการเริ่มต้นใหม่กับพระองค์
  2. เผื่อสมาชิกคริสตจักรที่อาจจะอยู่ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก เจ็บป่วย ความไม่เข้าใจ ขอพระเจ้าเมตตาที่ยังไว้วางใจ และยึดมั่นในพระสัญญาและการกลับคืนสูสภาพดี
  3. เผื่อชุมชน ประเทศไทย และทั่วโลกจะถ่อมใจแสวหาพระพักต์พระเจ้าจอมราชัน
Hot industry news & trends

More useful articles